Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

De gezinskaart van Doeke sr. … de details

Wat gelijk opvalt aan de gezinskaart is dat hij op de kaart oorspronkelijk Doeke van Echten heette. Ook zijn vader werd officieel van Echten genoemd. Op de kaart is van Echten doorgehaald en vervangen door van Egten. Het is natuurlijk leuk om te weten waarom dit is gebeurd. Zou het te maken hebben met het verleden van zijn vader? Op dit moment heb ik er nog geen verklaring voor. Verder vinden we nog iets opmerkelijks over de religie. De vorige generaties waren officieel Nederland Hervormd. Ook Doeke Sr. was dat, maar is later overgestapt op naar de Doopsgezinden. Ook de andere gezinsleden zijn Doopsgezind. Zijn beroep staat ook vermeld. Het is moeilijk te lezen maar ik vermoed dat er staat: “Werkman gem. waterleiding”. Zijn beide huwelijken staan erop en zijn nationaliteit, Nederlands.

Elke gezinskaart heeft ook vermeld staan waar het gezinshoofd vandaan komt. Dat kan een andere persoon zijn of een andere gemeente. Ook staat er soms een nummer. Bij Doeke Sr. Lijkt er 207/102 te staan. Bij jaar van inschrijving zien we een afkorting staan “tov” 1891. Hij was toen 27 jaar. Interessant is natuurlijk waar hij voor die tijd was. Alko wist dat hij gevaren had, dus mogelik is hij op zee geweest voor die tijd. Een ander verhaal wat ik mij zelf herinner is dat mijn vader, Edo van Egten, altijd vertelde dat Doeke Sr. de uitbarsting van de Indonesische Krakatau (zie bv de Wikipedia) op zee had meegemaakt. Deze uitbarsting was in 1883. De uitbarsting was met zo’n enorme explosie die tot Australie en Afrika te horen was. Doeke Sr. was toen 19 jaar. Het zou dus goed kunnen dat hij tussen zijn 18e en 27ste gevaren heeft.

Van de anderen zal ik de meest opmerkelijke zaken vermelden:

Elisabeth Johanna de Bakker, haar geloof is Rooms Katholiek (RC). Ze lijkt afkomstig van “Wed. Klaas Lanskroon”. Of Lanskroon Ned. Klaas. Ik ben niet zeker wat er echt staat.

Doeke van Egten Jr. Ook hij is Doopsgezind geworden en daarnaast buitengewoon dienstplichtig verklaard. Zijn beroep is telegrafist. Hij heeft een eigen gezinskaart gekregen op 30-01-1923, toen hij trouwde.

Hubertus beroep kantoor bediende. 11-09-1925 eigen kaart, dus uit het ouderlijk huis vertrokken.

Elisabeth Johanna, 6-10-1925 eigen kaart, dus uit het ouderlijk huis vertrokken. Johanna Maria, beroep naaister, 20-09-1925 eigen kaart, dus uit het ouderlijk huis vertrokken. Roelofje Hubert van Houten, de weduwe van Wouter de Bakker woonde ook nog bij het gezin Doeke Sr in. Waarschijnlijk op 25-08-1902. Bij afkomst staat waarschijnlijk Wed Wolterus de Bakker Gest. 11-01-71. Maar het kan ook anders in elkaar zitten….. Roeloffina, beroep borduurster, 29-04-1925, eigen kaart, dus uit het ouderlijk huis vertrokken. Wolterus, beroep elektricien, 1-12-1921 naar Leeuwarden vertrokken en opnieuw 29-07-1925 naar Meppel. Bij zijn bijzonderheden staan helaas een aantal zaken door elkaar. Het stempel lijkt te betekenen Mil verlof. Maria Christine Winkens, geboren 9-5-1915 geboren te Kuurnach O. Een waarschijnlijk Duits meisje die door Tante Bets naar Nederland gehaald is. Ze is later weer naar Hamburg vertrokken. In huis gekomen op 19-01-1925 en weer vertrokken op 29-09-1925. Wat opvalt is dat behalve Doeke alle kinderen in 1925 het huis verlieten. Ze waren toen allemaal al in de twintig. Mogelijk dat dit te maken had met de relatie met Pietertje Buis, waarmee hij eind 1925 uiteindelijk getrouwd is. De tweede vrouw van Doeke Sr. Was in elk geval niet populair bij mijn opa. Later is Doeke Sr ook nog naar Cafe Beader (..) Bobeldijk D72, Berkhout verhuist Meer over de Krakatau: http://www.houwie.net/krakatau0.html

No responses yet

Comments are closed.