Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Hans Paul van Egten en het gevecht rond St. Annaleen

Het stuk over de mogelijke adellijke of goed komaf van de familie heeft tot wat opschudding gezorgd. Het verhaal werd opeens bevestigd door verre familie van ons, afstammelingen van een broer van Douwe van Egten, Cornelis. Ook zij hadden wel eens gehoord van dit soort verhalen in onze familie. Wat is er waar? Tot nu toe is duidelijk dat er vanaf 1757 een Hans Paul van Echten is geweest die geprocedeerd heeft tegen de stad Leeuwarden. Hij is er niet in geslaagd om zijn doel te bereiken. Dossiers van deze zaak zijn nog op te vragen en verwijzingen daarnaar zet ik onder aan dit stuk. Helaas zijn er nog geen aanwijzingen dat we familie zijn van deze Hans Paul. Hij is afkomstig uit het Oost-Friese (Duitse) Esens. Onze tak is rechtstreeks afkomstig van Jillert Klaesen va Egten. Maar mogelijk is er nog een link tussen beide families. Dat zoeken we verder uit! Rekest van Hans Paul van Echten betreffende zijn rechten op door de stad beheerd land van het St. Annaleen, 1756; met bij de presiderende Burgemeester ingekomen brief van dezelfde betreffende ongeveer hetzelfde, 1757. 2 stukken L46.27/8 Stukken, ingekomen van het Hof, betreffende huwelijkse voorwaarden van Van Echten en de herroeping daarvan, met processen-verbaal van de desbetreffende afkondigingen door de stad; 1763 en 1768. 2 stukken L46.84 Uitspraak van het Hof houdende aanvaarding van een exceptie door de stad tegen H.P. van Egten als requirant, 1775. 1 stuk L46.54(a),119-121 Brieven c.a. van H.P. van Egten betreffende zijn aanspraken op de stad vanwege haar beheer van land van het St. Annaleen, 1777. 1 omslag L46.123/123b Acte van ondercuratelestelling/interdictie door het Hof van H.P. van Egten, met proces-verbaal van de desbetreffende afkondiging door de stad; met geleidebrief. 1777. 2 stukken 77 L46.73-82, 89, resp.157a: - ‘Rijmen van en op Van Echten’, 1773 - LC 1780 jul 29 met ingezonden mededeling vE dat hij gaat verhuizen naar Aurich en met zijn debiteuren en crediteuren wil afrekenen - spot-grafschrift op vE, 1784 L46.64/66/69/101/177a-d Afschriften c.a. van stukken van 1557 - 1775 betreffende de veronderstelde rechten van H.P. van Echten met betrekking tot goederen van het St. Annaleen, [c.1775]. 1 omslag L46.108/102/105 Concept-rapport c.a. voor het stadsbestuur betreffende de aanspraken van H.P. van Echten jegens de stad, met afschriften van stukken betreffende rekenschap door de stad aan Van Echten ten overstaan van de procureur-generaal; 1775. 1 omslag Huwelijk van Hans Paul van Egten 1) Leeuwarden, huwelijken 1763 Man : Hans Pouwel van Egten afkomstig van Esens Gestandaardiseerde namen: HANS en BERBER

No responses yet

Comments are closed.