Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Arie van der Wolk

Arie van der Wolk Van Piet wist ik al dat Arie van der Wolk geboren moest zijn in Rotterdam. Het geboortejaar was ook bekend, 1907. Tot nu toe had ik echter nog niet de juiste informatie over de geboortedatum. Rotterdam heeft gelukkig nu ook steeds meer en meer gedigitaliseerd, zo ook de geboorteaktes. Op de website van het Rotterdams Archief, http://gemeentearchiefrotterdam.deventit.nl/ , vond ik de akte. Hij is geboren op woensdag 3 juli 1907 in de Vinkenstaat op nummer 86. Dat is in Noord Rotterdam, in de wijk Het Oude Noorden. Het huis is helaas afgebroken en vervangen door sociale woningbouw.

De 

De aangifte is gedaan door de verloskundige met twe gemeenteklerken als getuigen.

  Hierbij de complete tekst van de akte: No. 7062 Heden vijf juli negentien honderd zeven verschen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam: Maria Louisa Wachter, huisvrouw van Jacob Bikkers oud negenenveertig jaren, verloskundige wonende alhier, die verklaarde, dat op drie juli dezes jaars, des voormiddags te zes uur, alhier Vinkenstraat nummer zesentachtig in hare tegenwoordigheid is geboren een kind van het mannelijke geslacht, uit Elsje Hoenderdos, zonder beroep, huisvrouw van Pieter van der Wolk, huisschilder, beiden wonende alhier welk kind zal genaamd worden Arie. Gedaan in tegenwoordigheid van Abraham Marinus Boogaerdt 't Hooft, oud zesendertig jaren, gemeenteklerk, wonende alhier en Nicolaas Gijsbrecht Hogendorp, oud vierentwintig jaren, gemeenteklerk, wonende alhier. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. ML Wachter    't Hooft Hogendorp

No responses yet

Comments are closed.