Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

De details uit de papieren rond het overlijden van Mr. Jillert van Egten

van Egten-costerie-ferwerd

Costerie te Ferwert, het woonhuis van Mr. Jillert van Egten. Foto Johannes van Dijk.

De twee stukken die ik recent online heb gezet rond het overlijden van Mr. Jillert van Egten geven een bijzondere inkijk in zijn leven. Beiden zijn afkomstig uit het familie dossier 318-14  van Egten. Dit dossier ligt in de Tressoar te Leeuwarden en bevat meerdere brieven en stukken van de familie van Egten uit de 18 eeuw. De inventarisatie die op 24 juni 1748 van zijn woning is gemaakt geeft een prachtig beeld over de spullen die hem omringden. Ook krijgen we een idee hoe het huis waarin hij woonde eruit moet hebben gezien van binnen.

kaart-costerie-Ferwerd-26-kl

Locatie van de Costerie, nr 26 op de kaart

In de inventarisatie lijst wordt alles genoemd wat enige waarde heeft. Daar valt ook kleding onder, zo zien we dat hij bv. een hemdrok, een camisool (..een soort broek..), stram hozen, handschoenen, etc had. Ook had een aantal zaken van waarde, zoals een uurwerk, waarschijnlijk een gouden horloge waar een jaar later sprake van is. Opvallend is dat hij vooral veel financiële bezittingen had. Bouland (landbouwgrond), griede (grasland) en obligaties. Ook in contanten had Jillert nog best wat in huis. Gouden ducaten, daalders, etc. In totaal  een waarde van 81 Carolus Gulden. Een dukaat was een gouden munt van 3,5 gram. Die had toen een waarde van 5 Carolus Gulden en 5 stuivers. Ook Carolus gulden is een gouden standaard. De gulden is onderverdeeld in 20 stuivers. Die stuivers zijn weer onderverdeeld in 16 penningen. Vandaar dat we steeds bedragen zien die ongebouwd zijn uit drie getallen en dat de ducaten in de inventaris van Mr. Jillert op 26 – 5 – gewaardeerd wordt. Nog wat opvallende zaken: - Mr. Jillert van Egten is hertrouwd na het overlijden van zijn eerste vrouw met Ynske Jans. De naam was ik al eerder tegengekomen in de obligaties die in het dossier zitten. jillert van egten en ynske jans Zo zien we bv dat Jillert op 23 juli 1738 een bedrag van 100 gulden van haar leent in de vorm van een obligatie. Daarin staat dat Ynske Jans weduwe is van Harmen Jans. De eerste vrouw van Jillert (Romkien Tjalles) is waarschijnlijk midden jaren 30 overleden. In een brief vanuit Groningen noemt zoon Claas Ynske ook moeder. - De overlijdens datum van Mr. Jillert ligt ergens tussen 20 mei 1948 en 24 juni 1748. Op 20 mei tekent hij nog een huurcontract met Buwe Minnes en Acke Jarigs. Ze huren een stuk landbouwgrond onder Blija van hem. Op 24 juni wordt de inventarislijst opgemaakt - Een vriend en zelf ook schoolmeester Claas Claasen uit Lekkum is voogd over de minderjarige kinderen: “Claas Clasen, schooldienaar tot Lekkum in qt. Als geauthoriseerde curator over Claes en Antje Jillerts van Egten, alle kinderen van Wl. Hun vader Jillert van Egten.” - In het document over de afrekening rond het overlijden van Mr. Jillert gaat het met name om de positie van Ynske Jans. Uit alle berekeningen blijkt eigenlijk alleen hoeveel haar deel van de erfenis was, niet hoeveel de kinderen kregen. Tot slot wil ik Johannes van Dijk bedanken voor de mooie foto van het huis van Mr. Jillert van Egten. Zie ook: Het leven van Jillert Claesen van Egten: http://struik.vanegten.com/?p=226 Afbeelding van een gouden ducaat: http://www.teylersmuseum.eu/index.php?item=68&i_id=2118&lang=nl

No responses yet

Comments are closed.