Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Geheim Register Ontslagen Gevangenen

Naar mate ik dieper doordring in de geschiedenis van de van Egten’s, komt er meer spannende informatie naar boven. Anno van der Bij stuurde me gisteren een email met een ontdekking die hij deze week heeft gedaan na onze correspondentie eerder in de week.

Douwe Doekes van Echten is meerdere malen veroordeeld en heeft jaren gevangen gezeten.

- 1865, vijf jaar vanwege diefstal - 1865, nog één extra jaar vanwege diefstal - 1871, twee jaar vanwege diefstal - 1876, zes jaar en acht maanden wegens diefstal in dienstbaarheid (meestal diefstal binnen een dienstbetrekking)

In totaal dus 14 jaar. Ik zal later nog wel eens uitzoeken wat voor diefstallen dit om ging. Wat ik al wel weet is dat de straffen niet mals waren in die tijd, ook voor relatief lichte vergrijpen.

In het boek “In termen van fatsoen: sociale controle in het Groningse ... door V. C. Sleebe” lezen we dat men al voor de diefstal van een enkele rijksdaalder of andere kleine zaken voor jaren de gevangenis in kon verdwijnen.

De informatie over Douwe Doekes van Egten is afkomstig uit het Geheim Register Ontslagen Gevangenen uit 1888. Het Geheim register van ontslagen gevangenen was bedoeld om bepaalde categorieën in vrijheid gestelde gevangenen door justitie en politie beter in de gaten te kunnen houden. In dit register uit de periode 1882-1896 zitten fraaie portretten, zogenaamde cartes-visites, van ex-gedetineerden uit de Leeuwarder strafgevangenis. Deze portretten zijn gescand en toegevoegd aan het Fries Fotoarchief, de fotodatabase van Tresoar. In de index bij het Geheim register worden gegevens als naam, geboortejaar, geboorteplaats en signalement van de betrokkene genoemd, maar ook karaktereigenschappen van de persoon en hoe hij of zij zich ten tijde van gevangenschap heeft gedragen. Op 8 mei 2008 is het opengesteld voor het publiek.

Letterlijk staat er het volgende over Douwe Doekes van Echten:

N°. 9. van ECHTEN, Douwe Doekes, oud 43 jaar, arbeider, gehuwd , Protestant, geboren te Sexbierum , laatst wonende te Amsterdam, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog , oogen blaauw, neus en mond gewoon, kin rond , baard zonder,. aangezigt ovaal, kleur gezond: — Werd bij arrest van het prov. geregtshof van Friesland in 1865 wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld; — in hetzelfde jaar bij vonnis van de regtbank te Leeuwarden ook nog wegens diefstal tot 1 jaar celstraf; — bij vonnis van dezelfde regtbank in 1871 wegens diefstal tot 2 jaar gevarigenïastraf; — en laatstelijk bij vonnis van de regtbank te Amsterdam dd. 26 Jan. 1876 wegens diefstal in dienstbaarheid tot 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf. Hij wordt den 25 Junij o. k. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. Zijn gedrag- in de gevangenis was goed ; hij is stil van aart, was als wever werkzaam en genoot 3 maanden afslag. Hij kan schrijven.

Klapstuk van dit dossier is een foto. Netjes in het pak kijkt Douwe Doekes strak in de camera, zonder veel uitdrukking op zijn gezicht. Dankzij zijn omschrijving weten we dat hij blauwe ogen had, blond haar had en 1,67 lang was.

Foto zwart wit: JUP0009
Collectie: Geheim Register Ontslagen Gevangenen
Omschrijving: Portretfoto van de ontslagen gedetineerde genaamd Douwe Doekes van Echten. Zie voor meer gegevens: jaar 1882 1e jaargang, bladzijde 9, register- / fotonummer 9.
Plaats: ,
Datering: 1882
Auteur: Siewers; G.D.; Z.Z. Groote Kerk; Hoorn
Afmeting: 10,5 x 6,5 cm.
Link naar Bron: Klik hier
Getoonde nr('s): JUP0009

No responses yet

Comments are closed.