Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Boelgoed bij KLAAS MARTENS van ECHTEN

De originele aankondiging over de boedelverkoop (boelgoed) bij KLAAS MARTENS van ECHTEN aan de kadyk, onder Hallum, is te lezen in de Leeuwarder Courant van 22 september 1815 op pagina 3. Je kan daar lezen dat de gehele inboedel verkocht gaat worden om 9 uur ’s ochtend op dinsdag 26 september 1815 Verkocht worden onder andere 6 paarden, 1 kalf, 4 melk schapen, 5 lammetjes, wagens, ploegen, eggen, een klerenkast en “wat meer ten voorschyn zal worden gebracht”. Dit moet toch wel een behoorlijk drama zijn geweest. Klaas was 7 jaar getouwd en had in ieder geval Doeke Klazes al als zoon gekregen. Na de verkoop van de gehele boedel waren er natuurlijk geen inkomsten meer mogelijk. Onduidelijk is of ze toen ook hun huis uit moesten. Het huis wordt in ieder geval dan niet verkocht.
Een kadijk is een smalle, lichte zeedijk. aangelegd, waarachter het vee in veiligheid kan worden gebracht.Deze kadijken zijn te laag om de door herfst- en winterstormen opgezweepte watermassa's tegen te houden. Om die reden zijn er sluizen in gebouwd, waardoor hetwater weer naar zee kan terugstromen. Deze sluizen dienen tevens voor het afvoeren van overtollig regenwater.
Op de voorpagina vinden we nieuws uit Londen. De veldmaarschalk Hertog van Wellington heeft een aantal onderscheidingen ontvangen voor de veldtochten van 1813 en 1814 tegen Napoleon. Ander nieuws op de voorpagina komt uit Rome. Een stukje over de smokkel van boeken in brandewijnvaten.

No responses yet

Comments are closed.