Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Tjabring Struik, mijn opa als dienstplichtig militair

tstruik-soldaat (2)

Mijn moeder vertelde me altijd dat haar vader in de Tweede Wereld oorlog soldaat was. Hij had gelukkig niet hoeven vechten, zoals veel van zijn toenmalige kameraden. Ze weet best nog wat details, zoals de legerplaatsen waar hij gezeten heeft, wanneer het ongeveer speelde en wat zijn functie was.Gelukkig kan ik deze informatie nu aanvullen met twee nieuwe documenten, een aantal anzichtkaarten die Brink voor me gekopieerd heeft en foto's. De eerste foto zien we hierboven. Tjabring Struik heeft verlof en is thuis op de Middelstegracht 29.  Mijn moeder en Brink staan naast hem. Aan de gevel hangt het bord van zijn bedrijf; De Ford Koning. Op het bord staat letterlijk. Auto Motor Slooperij De Ford Koning | Zaterdags op de markt | T. Struik. Dit bord hing tot december 1989 nog in de Groenesteeg 3. Zie mijn artikel over dit huis hierover. (http://struik.vanegten.com/?tag=groenesteeg) Hij draagt het uniform van een soldaat van het Regiment Wielrijders. Dat is te zien aan zijn glimmende laarzen. Het eerste document is een uittreksel van registratieve gegevens van de Koninklijke Landmacht. Hierin staan heel sumier de zaken die van belang zijn geweest gedurende zijn dienst tijd. Plaatsnamen ontbreken hierin. Het tweede document is gemaakt door mijn  opa zelf in de Tweede Wereldoorlog. Het is een collage van zijn korporaals strepen met daarbij de legeronderdelen en plaatsen waar hij gelegerd was. Achterkant: COPIE van OORKONDE (achterkant) Paschen 1943 Opdragen aan mijn vrouw: MARIA ANNA STRUIK-OUDSHOORN "ter herinnering aan mijn mobilisatie tijd" T. Struik Van zijn eerste periode als dienstplichtige bestaat ook een foto. Tjabring Struik staat als 4e van links achteraan met een pijp in zijn mond.

struik-dienstplichtig.jpg

Het is een foto van zijn peleton bij de 1e Stormschool in Waalsdorp te Den Haag. Achter de groep mannen is geschreven: 1e Stormschool detach. wielrijders 1927 Waalsdorp De stormschool was een onderdeel van het Nederlandse leger waar vernieuwing en verbetering van de wapenuitrusting werd uitgeprobeerd. Zo was deze de eerste afdeling die ook over gasmaskers beschikte.Dat is ook goed te zien op deze foto. Ook nieuwe wapens werden hier waak uitgeprobeerd. Tjabring Stuik kwam in 1926 op  voor zijn nummer (136). Van 6 oktober 1926 tot 19 maart 1927 vervult hij  zijn dienstplicht. Hij werd allereerst geplaatst bij het Regiment Wielrijders, waarschijnlijk in Den Bosch. Dat klopt ook uit de infomatie in de Wikipedia: Als legeringsplaats werd gekozen voor de Isabellakazerne te 's-Hertogenbosch. De regimentspatrouilles bleven bij de regimenten bestaan, het personeel hiervoor werd bij het Bataljon Wielrijders opgeleid. In 1924 werd het Bataljon Wielrijders omgevormd naar een regiment. Het Regiment Wielrijders (RW) was een feit. Het regiment werd ingericht als infanterieregiment en als zodanig uitgerust. Het regiment werd echter wel onder de Inspecteur der Cavalerie geplaatst.  Dit klopt goed met de informatie die ik van oom Brink over dit onderwerp heb gekregen.De wielrijders waren infanteristen met een fiets of motor. Ze waren geplaatst onder de Cavalerie en droegen ook andere kleding als gewone infanteristen, een rijbroek en rijlaarsen. Hij werd op 1 februari 1927 overgeplaatst naar de 1e Stormschool in Waalsdorp. Dat is de kazerne waar alle foto's gemaakt zijn. Daar heeft hij echter maar kort gezeten, van 1 februari tot 19 maart 1927. Recent heb ik in een album van tante El, Tjabring Struik zijn zus, twee nieuwe foto's terug gevonden uit zijn dienstplicht periode. Op de eerste foto zien we links Tjabring Struik. Deze keer met een eenvoudig baret achtig hoofddeksel en geweer op de rug. Waarschijnlijk is deze foto ook genomen op de 1e Stormschool in Waalsdorp. Dit leidt ik af uit de vergelijking met de volgende foto. Het gebouw op de achtergrond lijkt hetzelfde.

 De tweede foto is van en groep soldaten, waar Tjabring Struik de tweede van links is. Hij draagt een kepi, een hoofdeksel wat tot de tweede wereldoorlog veel werd gedragen in het Nederlandse leger. De soldaat in de voorgrond houd een koffertje vast waarop staat: "Nog 4 week en dan naar huis". Kortom de foto is in de laatste dagen van de dienstplicht periode gemaakt, zo rond eind februari 1927 op de 1e Stormschool in Waalsdorp. Dat valt op te maken uit het document van Defensie.

Van 5 september t/m 22 september 1929 heeft hij zijn eerste herhalingsoefening. Onbekend is nog waar. Ook in 1932 is er nog een herhalingsoefening, van 8 september t/m 25 september.  Op 28 augustus wordt de algehele mobilisatie afgekondigd. Op 29 augustus meld Tjabring Struik zich in Den Bosch. In maart van dat jaar was hij op papier al geplaatst bij het 2e Regiment Wielrijders. Ook in de Wikipedia wordt de formering hiervan vermeld: Gedurende de mobilisatie van 1939 formeerden zowel het RW als de EW (Eskadrons Wielrijders) hun oorlogseenheden. Voor het RW betekende dit een formering van een tweede RW. Met deze verdubbeling van RW's kwam het aantal infanteristen op het rijwiel (maar ook op de motor!) op ongeveer 5600 man te staan. Opvallend aan dit stukje is natuurlijk het feit dat er ook infanteristen op de motor in dit onderdeel waren. Het is mij niet duidelijk of Tjabring Struik hier ook mee te maken had. Zijn kennis van motoren valt in elk geval op. Hij wordt op 13 december 1939 overgeplaatst naar Oirschot naar het Korps Motordienst. Een mooi stukje over deze dienst is te vinden op: http://www.leger1939-1940.nl/Artikel/motordienst.htm Overigens heeft hij ook nog met de RW in Apeldoorn gezeten van ongeveer 31 augustus 1939 tot 11 november. Dat lees ik over op een site over dit onderdeel. Tjabring Struik heeft waarschijnlijk ook in de nacht van 11 op 12 november in een klap naar Oirschot gefietst: Op 11 november 1939 werd gedurende de nacht gemarscheerd naar Oirschot. Deze mars was uitstekend. Slechts 17 wielrijders waren binnen een half uur na aankomst van de hoofdmacht nog niet op de plaats van bestemming aangekomen en dit was grotendeels toe te schrijven aan defecte rijwielen. Na die dag maakte het bataljon deel uit van de Lichte Divisie, Oorspronkelijk bestond het bataljon uit drie tirailleur-compagnieën, een mitrailleurpeloton op motoren, een sectie mortieren op auto's en een verbindingsafdeling. De drie laatste afdelingen waren in onderhoud bij de Staf. Waren bij het begin van de moblisatie drie adjudanten- onderofficier en een sergeant-majoor-instructeur van het beroepspersoneel ingedeeld, vrij spoedig werden deze vier beroepsmilitairen teruggeroepen door 1 R.W, en bestond het bataljon, tot de algemene moblisatie, uitsluitend uit reserve personeel en dienstplichtigen. bron: http://www.grebbeberg.nl/dordt/dordtopenstad/het_eiland_02.html  Aan de aanzichtkaarten zie ik dat hij ingedeeld is bij 2-II-2 RW. Dat blijkt te staan voor 2e compagnie van het 2e batallion van het 2e regiment wielrijders. Het uniform is terug te zien op: http://www.leger1939-1940.nl/Uniform/Wielrijder/wielrijder_veldjas_emblemen.htm oirschot Over zijn overplaatsing naar het Korps Motordiensten gaat het verhaal dat er gevraagd werd naar iemand die "handig" was. Mijn opa melde zich aan en werd overgeplaatst. Zijn kennis van motoren zal vast ook een factor voor de overplaatsing geweest zijn. Mijn moeder wist zich nog te herinneren dat zijn oude regiment van wielrijders heeft moeten vechten rond de Grebbeberg. Uit verschilende documenten die ik tot nu toe heb gezien blijkt dit te kloppen. De overplaasting in december 1939 naar Haarlem (Ripperdakazerne) heeft hem daarvoor behoed. De Staf van de KMD zit daar en de 1e en 2e compagnie. In Haarlem wordt Tjabring Struik ook bevorderd tot korporaal. Zijn strepen heeft hij verwerkt op de collage die nu bij Brink hangt. Na de capitulatie op 15 mei 1940 bleef hij nog 10 dagen geinterneerd. Mijn moeder herinnerd zich nog een bezoek waar ze als kinderen hun vader door het hek heen konden zien en spreken. http://www.leger1939-1940.nl/Artikel/motordienst.htm http://www.deripperda.nl/home/index.php De strepen, knopen en insigne van zijn jasje heb ik ook op een website gevonden. Hier is het complete verhaal over het uniform te lezen: http://www.leger1939-1940.nl/Uniform/KMD-korporaal/KMD_veldjas_m1923.htm en http://www.leger1939-1940.nl/Uniform/KMD-korporaal/KMD_zesspakig_wiel.htm   Een hele mooie aanvulling is de verzameling van oude kaarten die ooit begonnen was door tante Rika meer als 100 jaargeleden, waarschijnlijk een zus van Adriana Dreef. Na haar overlijden heeft mijn oma Maria Anna Oudshoorn die gekregen en is ze ook kaarten gaan sparen. Oom Brink heeft op de winterse avonden in Australie deze verzameling doorgenomen en relevante briefkaarten voor mij gekopieerd. Ze onderbouwen sterk de andere gegevens. Brink heeft al een analyze gemaakt: S5005058 (1024x768)  Ik plaats ze hier in chronologische volgorde. S5005061 (1024x768) Datum stempel: 1 september 1939, 20:00 uur Tekst: 2-IV RW 1e sectie Veldpost 10 Adres: Fam. Struik Middelstegr. 29 Leiden S5005062 (1024x768)  Datum stempel: 26 september 1939, 23:00 uur Tekst: Lieve Rie, 26 september Net voor ontvangst van je brief van 25 sept had ik mijn brief gepost. Je vindt het zeker wel goed dat ik je een extra kaart stuur want morgen krijg je weer een brief. Alvast vriendelijk bedankt hoor Rie! Ik heb de kinderen ook een kaart gestuurd en bij jou en mij thuis ook. Hoe gaat het nou met jou Rie, al wat beter? Ik hoop van wel en in iedergeval wensch ik je het beste en denk erom, opgeruimd blijven hoor Rie. Dat kan je toch wel als je aan mij denkt? Ja he? Tot morgen dan en vele zoenen van je Brink. Daaag Rie Daaag. 2 - IV - RW Cav. Commando Gebied  T. B. O. Veldpost Kantoor 11 Adres: Aan Mevr: M. A. Struik Middelstegracht 29 Leiden  S5005063 (1024x768)

Poststempel: Epe, 9 november , 12-1 namiddag

Tekst: Beste Rie, Een groet uit Epe. Vanavond zal ik je weer een brief schrijven. Met vele zoenen van je Brink. Afz: T. Struik 2-II-2 RW Lichte Divisie N Veldpostkantoor 11

Adres: Militair

Familie M. A. Struik Middelstegracht 29 Leiden S5005059 (1024x768) Poststempel: Oirschot 13 november 1939 2 uur Tekst: Beste Ria Even een aanzichtkaart uit Oirschot voor bij je prentenkabinet. Vanavond zal ik je weer een brief schrijven en hoop ik van jou wat te ontvangen te hebben want ons adres is weer veranderd . Het adres is zooals ik het ….onder op geef en groet ik je met vele zoenen van je liefhebbende Brink ook voor de kinderen. Afz: dienstpl. T. Struik 2-II-2 RW Lichte Divisie Veldpostkantoor 5 Adres: Militair Aan: Fam M. A Struik Middelstegracht 29 Leiden S5005060 (1024x768) Poststempel: Oirschot, 14 november 1939 Tekst: Lieve Rie, Even tijd om je een kaartje te sturen van het nieuwe adres waar wij nu gelegerd zijn. Zoals je ziet zijn we in Oirschot ingekwartierd en wel helemaal boven op zolder. Hopende dat er nog een plaatsje voor is in je prentenkabinet neem ik weer afscheid met vele zoenen ook voor de kinderen. Brink nog geen brief van je ontvangen afz. T. Struik 2-II-2 RW Lichte Divisie Veldpostkantoor 5 Adres: Militair Aan Mevr M. A. Struik Middelstegracht 29 Leiden

 

S5005056 (1024x768) Poststempel: Haarlem 27 december 1939, 21-22 uur Tekst: Lieve kinderen, Wel gefeliciteerd met broertje zijn verjaardag en zullen jullie aardig voor je broertje wezen want die is nu ook weer groter. Hij is nu ook één jaar dus mag die zeker ook wel eens met jullie spelen. Vele zoenen van je Vader en tot zaterdag hoor! Daaag afz: dienstpl. T. Struik Adres: Aan Beppie en Brinkie M. A. Struik Middelstegracht 29 Leiden  S5005057 (1024x768) Poststempel: Haarlem 22 februari 1940, 21-22 uur Tekst: Lieve Beppie, Allereerst vind ik het fijn dat je zoo'n mooi rapport hebt gehadt en als je zo door blijft gaan wordt je een knappe meid. Zal je steeds je best blijven doen? Heb je de sommetjes al af gemaakt want ik ben nieuwsgierig of het goed had gedaan. Dag Beppie je Vader Adres: Aan jonge juffr: Beppie Struik Middelstegracht 29 Leiden Extra: Het heeft niet direct met dit onderwerp te maken maar vandaag vond ik nog een foto van Bep en Brink op de Middelstegracht. Ook deze foto is voor de deur van de Middelstegracht, ik vermoed ongeveer een jaar eerder als de foto met soldaat Struik. S5005102 (1024x768)  Links: http://www.legermuseum.nl/legermuseum.nl/legermuseum.nl/i000200.html http://www.freewebs.com/kepie/degeschiedenisvandek.htm  http://www.nationaalarchief.nl/webviews/page.webview?eadid=NL-HaNA_2.13.58&pageid=root Vakantie tip: Infanteriemuseum - museumpark Het museumgebied ligt aan de openbare weg in de kern van het dorp Harskamp. De deelcollecties in het Infanterie Museum geven van alle opgeheven en nog bestaande Infanterie Regimenten een goed historisch beeld. Samen met de collectie van het Regiment Wielrijders heeft ook de verzameling van de Nationale Reserve een nieuw onderkomen in het museumpark gevonden. Het Schietkamp Museum (0318-454495) laat de relatie zien tussen het dorp en het Infanterie Schietkamp (ISK). In september 1999 bestond het Infanterie Schietkamp 100 jaar. Herdenkingsmonumenten, historische voertuigen en de muziekkiosk van het Regiment Wielrijders staan in het park als stille getuigen van de roemrijke infanteriegeschiedenis. Lokatie: Otterloseweg 5, 6732 BR Harskamp, telefoon: 0318-454492 Foto uit de museum collectie: museum-rw

No responses yet

Comments are closed.