Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Doeke Klases van Egten / Doeke Klazes van Echten

De vader van Douwe Doekes van Egten (= vader van Doeke van Egten senior) is waarschijnlijk Doeke Klases van Egten. Ook wel Klazes geschreven. Uit een overlijdens advertentie uit 1866 halen we dat hij toen 56 jaar was geworden en dus in 1810 of 1809 geboren. Een overlijdensakte bevestigd dat het om dezelfde man gaat: Overlijdensakte Barradeel, 1866 Aangiftedatum 26 juni 1866, akte nr. 68 Doeke Klases van Egten, overleden 26 juni 1866, man Oud 56 jaar, gehuwd Uit een huwelijksakte weten we dat hij eerst getrouwd was met Fokeltje Cornelis Hofstra, ook wel Fokelje Kornelis en Fokeltje Cornelis genoemd. Huwelijksakte Het Bildt, 1832 Man : Doeke Klazes van Echten, oud 24 jaar, geboren te Vrouwenparochie Ouders: Klaas Martens van Echten en Grietje Doekes Dobma Vrouw : Fokeltje Cornelis Hofstra, oud 22 jaar, geboren te Vrouwenparochie Ouders: Cornelis Douwes Hofstra en Antje Paulus de Boer Datum : 10 mei 1832, akte nr. 18 Wat opvalt is de van Egten hier met een ch wordt geschreven. Echter in de Geboorteakte van Douwe van Egten wordt weer van Egten met een g geschreven. Geboorteakte Barradeel, 1839 Aangiftedatum 12 november 1839, blad nr. 79 Douwe van Egten, geboren 11 november 1839 Zoon van Doeke Klases van Egten en Fokeltje Cornelis Hofstra Doeke Klazes van Egten hertouwd in 1851 met Ybeltje Rinses Rinsma. Huwelijksakte Barradeel, 1851 Man : Doeke Klazes van Egten Vrouw : Ybeltje Rinses Rinsma Datum : 24 april 1851, akte nr. 15 In de huwelijksakte van Doeke Klazes van Egten en Fokeltje Cornelis Hofstra worden ook weer de ouders genoemd van deze Doeke Klazes van Egten: Klaas Martens van Echten en Grietje Doekes Dobma. De huwelijksakte is nog wel vol vragen. - Was men echt zo makkelijk met letters. Zoals van Egten of van Echten. Of Klazes of Klases? - Volgens de overlijdensakte was hij 56 in 1866, kortom in 1810 of 1809 geboren. Volgens de huwelijksakte was hij 24. Je zou dat verwachten dat hij in 1808 geboren zou zijn, of misschien zelfs in 1807. Ook is nog een vraag hoe het zit met Douwe van Egten. Is dit wel Douwe Doekes van Egten? (* opmerking 13-05-2008.... ja dat is dezelfde persoon!) 2016: Minuut-akten 1866 Notaris: Albert Witholt Kantoor: Sexbierum Repertoire: 117028 Bron: Notarieel archiefSoort registratie: Akte Notarieel archiefDatum: 08-11-1866Soort akte: verkoping Verkoper voor zich en in kwaliteit Ybeltje Rinses Rinsema wonende te Sexbierum Diversen: weduwe van Doeke Klazes van Egten Bedrag: opbrengst fl. 144 roerende goederen Verkoper De erven Doeke van Egten     Bronnen: http://www.tresoar.nl/ en CBG

No responses yet

Comments are closed.