Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Voorlopige afronding speurtocht naar ouders van Jillert Claeses van Egten

Ondanks het doornemen van diverse bronnen ben ik niet veel verder gekomen met de afkomst van Jillert Claeses. Over de naam van Egten trek ik voorlopig de volgende conclusie: -  De aanstellingsbrief van Wanswerd uit 1716 heeft het heel duidelijk (2x) over een schoolmeester tot (uit) Echten.   wanswerd-aanstelling-schoolmeester-tot-echten -    Het document, de schrijfoefeningen uit het familie dossiers,  uit 1712,  laat duidelijk zien dat Jillert zich voor 1716 niet van Echten noemt. Hij ondertekend daar met Jeldert Klaasen. Historisch gezien is het aannemelijk dat deze twee feiten er op wijzen dat hij gewoon in Echten gewerkt heeft en geen bijzondere reden had om van Egten te heten. Alle genealogen,archief medewerkers van Tresoar en andere deskundigen wijzen erop dat de kans heel erg groot is dat Jillert zijn vader de bewuste Claes Tiallinghs uit IJlst is. Toch zie ik graag zelf nog ondersteunend bewijs hiervoor. Misschien dat ooit blijkt dat deze Claes ook onderwijzer was. Toch blijft het moeilijk. Lees het commentaar van Anton Musquetier na onderzoekswerk in de archieven  van Echten  
Ben vandaag aan het zoeken geweest, maar helaas niets gevonden Gedaan; Rekeningen kerkvoogden 1715-1716-1717 Diaconierekeningen (stond duidelijk) Echten en Oosterzee 1716 tot en met 1720 even wat later gekeken want het zou kunnen zijn dat hij nog tractement tegoed had, maar neen. Verhuur Kloosterlanden 1716-1717  en verhuur Kerklanden 1716-1717  misschien had hij borg gestaan , maar ook niet. Rekeningen Armvoogdij 1716-1717 Avondmaal 1716 en 1717 Wat betreft de schoolmeesterswoning aleen een algemeen bestek en voorwaarden geen tekening Ik krijg toch het gevoel dat hij niet uit Echten komt omdat er in genoemde periode in Lemsterland geen Jillert Clasen voorkomt en nu in de Diaconie en kerkboeken van 1716 enz. ook niet. Je zou toch verwachten dat hij in ieder geval in de vertrokken lidmaten zou staan die juist in die periode er wel zijn. Ik heb nog even gesproken met de archivaris en hem dit voorgelegd, ook hij is (met een slag om de arm) van mening dat hij misschien wel van Echten heet ook al omdat hij in Echten niet in de beschikbare bronnen voorkomt.
In dit stukje plaats ik ook nog even de inschrijving van Jillert als lidmaat in Ferwert; 26 april 1719  
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

No responses yet

Comments are closed.