Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Rekeningenboeken van de Hervormde Kerk te Ferwerd

Anton Musquetier heeft inmiddels voor mij veel kopieën en foto's gemaakt van documenten die belangrijk zijn voor onze familie geschiedenis. Onlangs heeft hij onderzoek gedaan in een voor mij belangrijke bron; de Rekeningenboeken van de Hervormde Kerk te Ferwerd. Deze zijn niet in goede staat zodat kopiëren moeilijk is. Vandaar dat hij een aantal foto opnames heeft gemaakt van voor mij belangrijke pagina's. Eenmaal bezig realiseerde hij zich dat deze boeken voor meer mensen van belang kunnen zijn en heeft hij besloten om de boeken integraal te fotograferen en op Internet te publiceren. Op zijn site staan vanaf vandaag de rekeningboeken van 1711-1755. Anton is van plan om alle boeken tot 1950 online te zetten. De periode 1660 -1711 is op dit moment in bewerking en zal rond 20 november beschikbaar zijn. Te bekijken op: http://www.altijdstrijdvaardig.nl

No responses yet

Comments are closed.