Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Het leven van Jillert Claeses van Egten en latere familie

Op zoek naar de ouders van Jillert kom ik eigenlijk steeds meer te weten over het leven van hem en zijn latere familie. Allereerst kwam ik via de gemeente Ferwerd op het spoor van Johannes van Dijk, secretaris van de Historische Kring Terpengebied. Hij heeft heel erg veel kennis van Ferwerd en omliggende dorpen. Recentelijk is van zijn hand het boek “Dorpen bij het Wad en in de Vlieterpen” verschenen met een schat aan informatie over de dorpen die ook mijn belangstelling hebben zoals Ferwerd en Blija. Zie: (http://www.angelfire.com/vt/sneuper/erfskipboek.htm). Belangrijk nieuws daaruit is dat de zoon van Jillert, Claas getrouwd was met Gelske Tijssen. De familie Tijssen wordt ook in het boek genoemd want er was een connectie met de rijke Wijmstra familie door het huwelijk van Claas Jilderts van Egten en Gelske Thijssen. Gelske was n.l. een dochter van Trijntje Jorrit Wijmstra en Thijs Claassen. Zodoende erfde Romkje Klases van Echten in 1817 van Trijntje Bodus Tania en is haar handtekening bij de erfgenamen vermeld. (zie blz. 250) Een broer van deze Trijntje,Klaas Thijssen, pachtte vele jaren de boerderij van de adelijke van Burmania's die naast Herjuwsma state stond op de Burmaniaterp. Naast het boek ontving ik ook een klein boekje over de restauratie van de St. Martinuskerk in Ferwerd. In dit boekje staat ook een klein stukje over Antje Jillerts van Egten, dochter van Jillert. Op elfjarige leeftijd heeft ze een zgn. “lettermerklap” gemaakt voor haar grote zus Klaasje Jilderts van Egten die trouwde met Jacob Jans Verhoek in 1746. Op die lap is de kerk geborduurd. Dit stukje huisvlijt uit de 18e eeuw is te bewonderen in het Friesch Museum Leeuwarden. Van Johannes van Dijk kreeg ik ook een kopie van een kaart van het centrum van Ferwerd uit 1832. Hierop is ook het huis van Jillert Claesen van Egten te zien, de schoolmeesters woning (nummer 26 op de kaart). Hier woonde de koster/schoolmeester. Jillert kwam in Ferwerd in januari 1719. Op het kaartje is aan de achterkant van het huis een kleine uitstulping te zien. Dit betreft een schoonsteen waarmee stoven voor de kerk konden worden opgewarmd voor de dienst op zondag. De woning bestaat nog en is in gebruik als woonhuis. Ook over latere familie weet Johannes van Dijk het één en andere te vertellen. Zo komt Jillert Clases van Echten, de kleinzoon, wolkammer van beroep, ook nog wel eens voor in diverse bronnen: Register civique 1811 (T 8.29) geeft aan : van Echten Jilderts Clases geboren 1 sept 1761 woont op Ferwerd nr 22 en is van beroep condem de laine. De volkstelling van 1796 geeft aan : onder nummer 96 Jeldert van Egten getal van personen 3 boven de 60 jaar geen van 16 tot 60 jaar 1 onder de 16 jaar 1 van t vrouwlijk geslagt 1 domestiquen geen huwelijken 1 kerk. gezindte gereformeerd bedrijf wolkammer verder wordt op hetzelfde nummer nog een weduwe genoemd Gerrit Sipkes wed. Een deel van het huis is dus verhuurd. . En over de zoon van deze Jildert, Claas: Tevens nog in mijn gegevens gezocht van Ferwerter huizen. Daarin vond ik in 1818 Klaas Jilderts van Echten, een huis in de Buren. (Ook hierbij genoemd Harmen S. Hamstra) in 1850 idem dito in 1858 wordt genoemd dat de eigenaar gelijk is aan 1850 maar gebruiker is Mintje Aukes Ferwerda. In 1798 is vermeld Jildert van Egten : een huis selve bewoond. Dit betreft het huis nr 22 volgens nummering 1811 en nu Hoofdstraat 23 firma Jellema.   Johannes van Dijk over het boek "Dorpen bij het Wad": Over de fam. van Egten zijn gegevens opgenomen in het hoofdstuk  "s'werelds goed is eb en vloed". Hierin worden o.a. de erfenissen beschreven van de Tania en Wijmstra familie. De van Egtens waren "besibbe" met de Wijmstra famile door het huwelijk van Claas Jilderts van Egten en Gelske Thijssen. Gelske was n.l.een dochter van Trijntje Jorrit Wijmstra en Thijs Claassen. Zodoende erfde Romkje van Echten in 1817 van Trijntje Bodus Tania en is haar handtekening bij de erfgenamen vermeld. (bl 250) Een broer van haar, Klaas Thijssen pachtte vele jaren de boerderij van de adelijke van Burmania's die naast Herjuwsma state stond op de Burmaniaterp.

2 responses so far

Comments are closed.