Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

De Groenesteeg in 1935 -1955

Jarenlang is de kapsalon van de familie Muusse gevestigd geweest op de Groenesteeg 13. Vandaar dat de jongste zoon van de familie nog heel veel weet van de oude bewoners van de Groenesteeg. Hij heeft een overzicht gemaakt van alle nummers die hij zich herinnerde, vooral van de eerste en tweede Groenesteeg. Veel informatie sluit prima aan bij hetgeen we in de familie ook weten. Zo was de kachelsmid op nummer 8 natuurlijk Daniel Oudshoorn. Op nummer 6 noemt hij een glashandel. Later is dat natuurlijk de winkel van mijn opa geworden, Onderdelen Struik. Ook de IJsfabriek wordt genoemd. Van Nick Oudshoorn weet ik dat het mogelijk om IJsfabriek De Toekomst gaat. Periode Ongeveer 1935 -1955. 1e Groenesteeg met huisnummer , de even nummers 2 - 4 Café Burgerhout. Net café tapte niet als iemand dronken binnen kwam. 6 Glas handel Bronsgeest. Schilderijen inlijsten glas en wat schilderwerk Schilderwerk aan woningen. 8 Als huisnummer drie een dependance van de motorhandel Struik. Daarvoor een kachelsmid. 10 Broodbakkerij van Oort. 12 Uitloop geweest van een tweede hands meubels (Kringloop) van de Hooigracht van van der Pluym 14 van Ulden, een radio handel. Later woonhuis met een wolwinkeltje. Van de familie Kuyer. In de 2e wereldoorlog is op een binnenplaats een koe geslacht. De politie was getipt dat het een en ander er gebeurde. Toen de koe geslacht en schoongemaakt was kwam de politie. Die nam het vlees in beslag. Op welk bord het terecht is gekomen verteld het verhaal niet. 16A Woonhuis van de Fam Schouten. Een bovenwoning. In de oorlog hebben hier verschillende onderduikers (Joden) verborgen gezeten. Een inval van de bezetter de Duitsers hebben geen arrestaties kunnen doen omdat de onderduikers net weg waren. Een onderduiker is in de drukte van de inval weten te ontsnappen door een gang in te lopen en is wonderwel niet gezien door de Duitsers. 16 Aankomsthal van Jeruël. Een evangelisatie gemeenschap die wekelijks diensten hielden in de zaal met bidstonden en verder verenigingswerk. 18 Galanterieën winkel. Markthandel die aan huis ook probeerde zaken te doen. 20-22 Dreef Meubelhandel. Klapstoelen verhuur voor feesten en partijen. Bijnaam "De gouden Stoel". le Groenesteeg : Oneven nummers. 1 Dreef meubel winkel. Nu kapsalon 3 Motoronderdelen handel Struik. Ook tweede hands motoren te koop. Later kwam er een winkel op de Hooigracht, waar de banket bakkerij de Ru zat. 5-7 IJsfabriek Hier werden staven ijs gemaakt voor koelkasten die niet op elektriciteit koelden. Later een visverwerkingsfabriek geweest en nog later een drukkerij. Nu een achteruitgang van de winkel die verantwoorde groente en andere reformartikelen verkoopt. De fam van Ginkel Handels naam Heliant. 9 Oudschoorn, een winkel die kopjes en andere klein huishoudelijke artikelen verkocht. Ook een klein poosje een kachel verkoop geweest. Later zijn die zakenmensen naar de Haarlemmerstraat gegaan. 11 van Velzen. Kruidenierswinkel. Een groot gezin (zeven kinderen). Vader bracht de kruidenierswaren uit naar klanten met wandfiets en de moeder en de oudste kinderen deden de winkel. Heden ten dage woont nog een kind van de Fam van Velzen in het huis. 13 Is mijn geboorte grond. Mijn ouders zijn hier een kapperszaak begonnen. Als bijverkoop werden rookartikelen verkocht In een kelder onder de trap zijn in deze woning 17e eeuwse tegeltjes in de vloer gevonden. 15 Fam Stolwijk Een aardappelhandel. Werden met een vrachtwagen aangevoerd. De hele Groenesteeg was dan geblokkeerd. Voor een voetganger en een fietser was er een doorgang. De vrachtwagen stond dan vlak tegen de pui aan van de kapperszaak. 17 Is een snoepwinkeltje geweest. Heeft maar kort bestaan is later een woning geworden van de familie Boderij. De man baggerde in de oorlog kolengruis op bij de losplaats van de kolenaanvoer. Die verkocht hij dan aan buren en vrienden. 19 - 21 Slagerij G. Voorham en daarvoor Slager Bink. Winkel met woning in de Groenesteeg. 2e Groenesteeg even nummers. 24 Café Heetveld. Met bijnaam. 26 - 28 woningen 30 Is een kleermakerij geweest daarachter werd er gewoond. Dat was in vele gevallen zo dat achter de winkel ruimte werd gewoond door het gezin. 32 Zwetsloot een paardenslagerij. Deze slager verkocht alleen paardenvlees. Verder zijn aan de even kant veel kleine ruimte op nieuw verbouwd of geheel nieuw gebouwd. 46 Was van groenteboer Prins. Later een markthandel geworden tot aan nu nog op de markt kleinkinderen doen zaken op de markt. 48 Kruidenier van de Fam Leget Oneven nummers: 19 Melkhandel Selier 21 Scharenslijperij Kikkert. Daarvoor een Kikkert die vleesresten van de slachterij verkocht . Vleesresten uit de Triebak werd dat genoemd. 23 - 25 woningen 27 Schoenmakerij Heijkoop 29 ? 31 Kruidenierswinkel Gaasbeek. Veel snoep verkoop Een zoon van de fam. Gaasbeek is in de 2e WO in zijn been geschoten. Hij moest om 20.00 uur binnen zijn door een overheidsmaatregel. Provocerend gedrag een been buiten de deur na een waarschuwing. In dat been werd hij geraakt. Heeft mank lopend zijn verdere leven moeten nemen. 33 IJssalon en ijsmakerij die ook met bakfietsen ijs verkoop deed in de stad Leiden. 35 woning 37 Schoenmaker Sladek. (*) Zie noot onderaan. 3e en 4e Groenesteeg. Op nummer 58 was een slagerij Op nummer 41 een groente winkel van de Fam van Dam 4e Groenesteeg. 53 een herenkapsalon Schipper. 40 Hoek Herengracht / Groensteeg zit nu nog de bloemenhandel Nieuwenburg. Een kleinzoon van de familie Nieuwenburg die al die jaren zaken heeft gedaan tot op de huidige dag. (*) Commentaar van Paulina Sladek: De slager op de hoek van de 1e Groenesteeg heette G. Voorham. Zij woonden later op de Middelstegracht boven de zaak. Daar woonde eerst de familie Frentrop met veel kinderen. Vanuit de winkel van mijn vader had je dus een zicht op de slagerij. Toen mijn vader in 1973 overleed is het huis een paar jaar daarna verkocht. Mijn broer had het in eigendom. Het huis is al jaren geleden verbouwd en er wonen studenten. Het adres is Groenesteeg 17a. In deze steeg woonden lang geleden de familie Snik op het bovenhuis. En op de Middelstegracht de familie Molenaar in de kamer op de benedeverdieping naast de schoenmakerij. Later heeft mijn vader deze kamer gekocht en toen hoorde dat bij Middelstegracht 59. Op de Middelstegracht woonde ook de familie Wijnbeek. MIjn vader heeft ook nog in de 2e Groenesteeg nr. 37 gewoond voor zijn trouwen op 18 december 1940.

No responses yet

Comments are closed.