Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Geboorte- en trouwaktes Struik

Via de site van het Regionaal Archief Leiden kan je aktes opvragen van de Burgerlijke Stand van Leiden en omgeving. Een aantal heb ik nu binnen. Te weten: Geboorteakte Cornelia Struik 10-05-1903 Trouwakte Tjabring Struik (Sr.) en Elisabeth Crama 11-11-1903 Geboorteakte Elisabeth Alida Struik 21-10-1904 Geboorteakte Tjabring Struik (Jr.) 15-06-1906 Trouwakte Tjabring Struik (Jr.)en Maria Anna Oudshoorn 26-08-1931 Bij de trouwakte van van Tjabring Struik en Elisabeth Crama valt op dat hun dochter daar wordt erkend. Ze was al voor het huwelijk geboren. In de 21 ste eeuw is dat zeer gewoon. In 2003 wordt al 31% van alle kinderen geboren zonder dat de ouders gehuwd zijn. In 2010 zal dat meer als 50% zijn. De getuigen van de gebeurtenissen komen mij nu nog niet bekend voor. Wel twee getuigen van het huwelijk van Tjabring Struik Jr. en Maria Anna Oudshoorn. Dat ging om Jansje van As, de vrouw van Hendrik Struik (broer van Tjabring, mijn opa) en om de zus van Tjabring Struik Jr. Elisabeth Alida. Bij het huwelijk van Tjabring Struik Sr. en Elisabeth Crama was wel een straatveger als getuige aanwezig. Mogelijk werkte hij toen net als vuilnisman. Toch staat er als zijn beroep sigarensorteerder, dus misschien was dit wel toeval. Bij Elisabeth Crama staat dat ze weduwe is van Johannes Jacobus Duk. Daarnaast staat er dat ze meerderarige dochter is van Johanna Crama. Dit betekend dus dat haar moeder nog leefde rond die tijd. Haar vader was niet bekend, vandaar dat ze de naam van haar moeder droeg. Bij Tjabring Struik staat dat beide ouders zijn overleden. Verder heeft hij ook zijn militiebewijs ingeleverd. Dit werd gedaan om te controleren of hij aan zijn dienstplicht had voldaan. Hopelijk zijn deze bijlages ook nog bewaard. Het is de moeite om dat uit te zoeken. De geboorteakte van mijn opa, Tjabring Struik, neemt natuurlijk een bijzondere plek in. Ik zal daarom de tekst ook volledig uitschrijven. No. 1156 In het jaar negentienhonderdzes, den vijftienden Augustus is voor ons, Ambtenaar van den Burgelijke Stand der gemeente Leiden verschenen: Tjabring Struik Oud twee├źndertig jaren, vuilnisophaler, wonende te Leiden, welke ons heeft verklaard dat Elisabeth Crama, zonder beroep wonende te Leiden, zijne huisvrouw te zijnen huize op den vijftiende Augustus negentienhonderdzes, des voormiddag te halfzes uren, bevallen is van een kind van het mannelijk geslacht, aan hetwelk hij bij deze de voornaam geeft van Tjabring Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Adrianus Niehot, oud zevenenzeventig jaren, zonder beroep wonende te Leiden en van Gerrit Spierenburg, oud, achtenvijftig jaren, straatveger, wonende te Leiden. En is deze akte, na gedane voorlezing, door ons den declarant en getuigen getekend. T. Struik A. Niehot G. Spierenburg Bronnen: familie Niehot http://www.at16home.demon.nl/NIHOT.htm Regionaal Archief Leiden http://www.leidenarchief.nl/

One response so far

One Response to “Geboorte- en trouwaktes Struik”

  1. elisabeth Struikon Aug 18th 2008 at 12:13

    Dag Tjabring
    Elke keer als ik e-mail binnen krijg sta ik verwonderd over de stroom van informatie die jijlte weten komt via diverse kanalen.zeker weten dat de gegevens verbonden aan de naam Tjabring zijn interessant zij hebben voor mij waarde.Heb er natuurlijk ook een band mee.De aktes zijn moeilijk te lezen is daar op een of andere manier iets aan te verbeteren?Vind het boeiend om te lezen hoe men vroeger bepaalde gebeurtenissen als akte opstelde.Wat en ander taalgebruik.succes gewenst.