Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Tjabring Struik senior: een trotse vuilnisman

Mijn moeder weet altijd twee belangrijke zaken uit het leven van Tjabring Struik senior, haar opa. Hij was militair geweest en hij had gewerkt als vuilnisman. Recentelijk is een groot gedeelte van de Leidse kranten archieven op Internet gezet. Met de zoekopdracht T Struik had ik gelijk beet. Een voorpagina artikel van 1 juli 1926 bleek voor een gedeelte over mijn overgrootvader te gaan. Op die dag bestond de gemeentelijk reinigings- en ontsmettingsdienst 12 ½ jaar. Tjabring Struik bleek namens de werklieden het woord te voeren bij het huldigen van de directie. Mijn moeder wist te herinneren dat hij als spreker inderdaad begaafd was en verbaasde zich niet over deze rol. De journalist tekent het volgende uit zijn mond op: De reinigingsdienst staat bij de bevolking in een slecht blaadje maar heeft zichzelf in de afgelopen jaren bewezen en is zeker niet duur in vergelijking met andere grote steden. Daarnaast was hij complimenteus over de directeur en bood hij hem twee foto’s van het voltallige personeel aan. Eén voor boven zijn bureau en één voor thuis. Daarnaast blijkt dat die avond hij was uitgenodigd samen met zijn vrouw Elisabeth Crama, net als de rest van het personeel voor een feestavond in de Stadsgehoorzaal. Een goed leesbare PDF versie is hier downloaden: nlc-1-juli-1926-tstruik-gemeentereiniging Ook al voor 1913, het oprichtingsjaar van de dienst werkte mijn overgrootvader als vuilnisman. In 1903 stond op zijn trouwakte nog dat hij sigaren sorteerder was. De sigaren fabriek “Edelachtbare” stond in de buurt van de Hooigracht en was misschien wel zijn werkgever. Ook zijn broer, Hendrik Struik, die in Groningen was blijven wonen werkte als sigaren sorteerder. Bij de geboorte van Elisabeth Alida op 21 oktober 1904 stond voor het eerst vuilnisman als beroep. Er van uitgaand dat hij dit tot zijn 65ste is gebleven moet hij dus zo’n 34 jaar tot ongeveer eind 1938 in dienst moet zijn geweest. Er is een foto van hem uit 1913. Samen met zijn collega’s staat hij op het bedrijfsterrein van de dienst in de Noorderstraat in het gelid. Hij is de man die linksboven met de handen in de zij staat.   De overzichts foto: Collectie Beeldbank Regionaal Archief Leiden Signatuur PV104310 Titel Portret van personeel van de Gemeentereiniging Maker Onbekend   Straatnaam Noorderstraat Plaatsnaam Leiden Trefwoord Bedrijfsterreinen Molens Gemeentepersoneel Beschrijving Portret van personeel van de Gemeentereiniging na de oprichting, gefotografeerd aan de Noorderstaat voor Molen de Stier. Formaat 18,1 x 23,8 cm Vormtechniek Foto Opmerking Uit een collectie foto's verzameld door de afdeling communicatie van de dienst Milieu & Beheer van de Gemeente Leiden. Deze foto is gepubliceerd in 'Leiden met een luchtje', Cor Smit, 2001 Datum vervaardiging 1913      Tjabring Struik Sr. uitvergroot Het Polygoon journaal heeft een reportage gemaakt over de dienst in 1939. Tjabring was toen waarschijnlijk al uit dienst, maar er moet toch wel uit spreken hoe er gewerkt werd in deze periode. Meer informatie over deze film is t vinden op: Hieronder enkele foto’s van de film.  

One response so far

One Response to “Tjabring Struik senior: een trotse vuilnisman”

  1. Michielon Aug 16th 2008 at 11:15

    Geweldig!!