Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

De familie Oudshoorn en de Groenesteeg

  Via mijn moeder kreeg ik een email opgestuurd met vragen van een collega genealoog. Nick Oudshoorn. Familie van de moeder van mijn moeder, de Oudshoorns. Hij is al zeer ver met het in kaart brengen van de familie banden en weet veel over het verleden. Toch zijn er nog allerlei vragen. Ik heb zijn email een beetje bewerkt en op de site gezet. Wie weet zijn er nog lezers die antwoorden weten op de vragen! Volgens het Leids Archief is dit:Gezicht in de Groenesteeg, destijds 1e Groenesteeg, van de Hooigracht naar de Middelstegracht naar het Oosten, eind 19e eeuw.. Echter uit onderzoek van Nick blijkt het hier om de 2e Groenesteeg te gaan. De opname is gemaakt van de Uiterstegracht richting Middelstegracht, Hooigracht.   Wij gaan even kijken in de Groenesteeg, rond 1905.  Piet Oudshoorn Sr. en zijn zoons Piet en Daan runnen de smederij en de winkels Groenesteeg 8-9-11.  Daan is dan al weer zeven jaar getrouwd met Adriana Dreef . Ze trouwden op 13 okt. 1897 Uit hun huwelijk  hebben ze dan al 3 kinderen, Piet, Nico en Maria Anna. Volgens mijn gegevens zijn zij na hun huwelijk direct gaan wonen op de Middelstegracht nr 25. Even terug naar de Groenesteeg in 1905. Het gaat zeer slecht met het bedrijf na het overlijden van Piet Oudshoorn Sr. zijn vrouw, die zeer actief mee werkte. In het bedrijf , waar mogelijk zelfs 11 knechten werkten is één van de stuwende krachten weg gevallen. Het gaat niet goed, er word zelfs gesproken over het opheffen van de Firma. Twee broers van Piet Oudshoorn Sr. springen financieel bij waardoor het bedrijf een doorstart kan maken. Piet was een zeer goede vakman en smid. Helaas blijven over deze periode nog veel vragen. Misschien dat iemand die deze geschiedenis leest een antwoord weet: - Wanneer is Daan met zijn gezin verhuist naar de Groenesteeg 8? - Waar is Maria Anna Oudshoorn geboren? - Wanneer is Daan voor eigen rekening gestart en /of is hij wellicht na of naar aanleiding van dit debacle voor zich zelf begonnen? Of is dit debacle ontstaan omdat Daan voor zich zelf was begonnen. - Hoe keek Maria Anna Oudshoorn tegen het bedrijf van haar vader aan en hoe ervoer jouw moeder de familieband met haar Oom Piet en Tante Clazien, die tot 1922 haar Opa (Piet Sr.) in huis hadden, en schuin aan de overkant woonde. - Wat voor man was Opa Piet Sr.? Maria Anna Oudshoorn heeft hem zeer goed gekend.  Ze was 19 jaar toen hij overleed. - Is het pand Groenesteeg nog door jouw Opa Daan Oudshoorn gekocht, en zo ja, en wanneer, wat verkocht hij dan op 8 en op 3, of is dit pand later pas door jouw ouders verworven. - Is het zo dat de zaak van Daan de basis is geweest van Struik motoren, met andere worden is jouw vader in de zaak van Daan gestapt en heeft hij geruisloos het bedrijf van Daan omgezet naar een eigen bedrijf? - Zijn er nog foto’s uit deze periode of wellicht andere informatie de leuk is voor ons nageslacht? - Is het jullie bekend dat rond 1900 het bedrijf van Piet Sr. en zijn zoons Daan en Piet Jr. 11 knechten in dienst hadden en een smederij op de Middelstegracht? Dit verhaal doet in onze tak de ronde, het zou natuurlijk leuk zijn maar ik weet het gewoon niet zeker. - Ook doet het verhaal de ronde dat het hoekpand Groenesteeg / Hooigracht een tijdje in handen is geweest van de Familie? Maar volgens mij was hier de winkel van de Fam. van jouw Oma Dreef gevestigd, weet jij hier iets van. Met hartelijke groet, Nick Oudshoom   Over de postitie van de familie Oudshoorn trekt Nick de volgende conclusie:   Het blijkt tot nu toe, over een periode van circa 200 jaar, dat de familie Oudshoorn tot de kleine middenstand behoorden. Ze beschikten over onroerend goed, bedrijfsmiddelen en enige financiën. Ze hoefden zich daardoor niet te handhaven in de slopen en stegen van de stad, maar konden zelfs aan een gracht wonen.   De sociale context  waarin zeg maar de laatste 250 jaar de mensen zich moesten handhaven kan ruwweg worden in gedeeld aan de hand van de lokatie in de stad: - Regenten en adel: Rapenburg en Breestraat. - Kooplieden, middenstand en grote boeren: Rapenburg, Breestraat, Hooigracht,Herengracht, Oude Singel, Nieuwe Rijn (deel t.o. stadhuis en Hooglandse Kerkgracht. Haarlemmerstraat. - Kooplieden, zelfstandige ambachtslieden en kleine boeren, c.q de kleine middenstand: Oude en Nieuwe Rijn kleine grachten, Jan Vossensteeg, Haarlemmerstraat, Hoge Woerd en de Groenesteeg. - Arbeiders met een beroep: alle tussenliggende straten. - Losse arbeidskrachten en behoeftigen: de slopen en stegen.      

No responses yet

Comments are closed.