Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Leeuwarder Courant, een bijzondere bron van informatie

In het digitale kranten tijdperk loopt de Leeuwarder Courant ver voorop. De Leeuwarder Courant werd opgericht in 1752 en is hiermee de oudste onder dezelfde naam opererende krant van Nederland. Tegenwoordig is het hele archief online gezet en doorzoekbaar. Ook van de familie zijn sporen terug te vinden in de krant. De meeste stukjes die we tot nu toe hebben gevonden gaan over de familie Bolemans, maar ook enkele stukjes van de familie van Egten. De stukjes zijn hieronder te bekijken en ik geef hierbij vast een overzicht wat er in staat: Doeke van Egten Zijn overplaatsing van Leeuwarden naar Bussum staat in de krant: 21 mei 1932. Ook zijn rang als Telegrafist 1e Klasse staat erbij. Edo Boelmans Hij was een goede vakman. Dat blijkt al uit een stukje uit 1899. Hij zit dan in de jury van een prijsvraag van de schoenmakerij. Ook kan je zien waar hij allemaal zat in Leeuwarden. Het leuke is dat dit prima aansluit bij de foto’s die de laatste tijd opgedoken zijn. Ook de verhuizing naar de Gijsbert Japicxstraat 23 zien we in deze stukjes terugkomen. Hij is net als zijn zoon ook betrokken bij de Orde van de Goede Tempeliers, de geheelonthouders beweging. Hilvert Boelmans De zoon van Edo Boelmans was erg actief als “Tempelier”. Hij hield van toneelspel en was onderwijzer.

No responses yet

Comments are closed.