Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

J. W. Lustig en de familie van Egten

Natuurlijk was ik benieuwd of er meer bekend is over de band tussen J. W. Lustig en de familie van Egten. Iemand die veel over Lustig weet en ook over hem heeft geschreven is Hans Beek, onder meer secretaris van de Koninklijke Nederlandse Orgel Vereniging. Ik heb met hem gebeld en een aantal dingen aan hem gevraagd. Zo wilde ik graag weten of er brieven bewaard zijn gebleven die Jillert van Egten terug schreef  aan Lustig. Dat was helaas niet zo. Er is zelfs erg weinig van hem bewaard gebleven. Wat voor mij nieuws was is het feit dat de brieven al bekend waren. Er is zelfs al eerder over geschreven. De brief van Klaas naar zijn ouders was wel nieuw voor hem. Hij wist niet dat Klaas ook echt in Groningen had gestudeerd. In één van de brieven staat zelfs nauwkeurig hoeveel uur Lustig bestede aan Klaas. Dat was in de periode van 21 augustus t/m 22 november 1747. Hij kreeg daar zo’n 18 gulden voor. Hans mailde nog de volgende interessante informatie: Kijk even in het boek: Organisten, orgelspel en kerkzang binnen het Nederlandse Calvinisme van Herman Zandt. Hij heeft bij Lustig ook onderzoek gedaan naar de brieven van van Egten en in dit boek er over geschreven.

No responses yet

Comments are closed.