Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Geboorteakte Doeke Jr. maandag 17 februari 1896

Uit het stadsarchief van Amsterdam kwam vandaag een kopie van de geboorteakte van Doeke Jr. Daar is toch weer wat leuke extra informatie op te vinden. Doeke Jr. is inderdaad in de Laurierstraat 20 geboren. Doeke Sr. is op maandag 17 februari naar de burgerlijke stand gegaan om zijn zoon aan te geven. Doeke Jr. is dus op zondag geboren. Het tijdstip staat er ook bij vermeld: “Op de zestienden des voor middags ten vier ure, in het huis Laurierstraat 20 in deze gemeente is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Zijne Echtgenoote Elisabeth Johanna de Bakker, zonder beroep wonende alhier”. Verder wordt het beroep van Doeke Sr. genoemd, n.l. werkman. Arbeider zouden we tegenwoordig zeggen. Nu ik dit zie valt het kwartje ook over de vermelding op de gezinskaart. Ook daar staat dus werkman (bij gem. waterleiding) in plaats van werkend. Over Elisabeth Johanna de Bakker staat dat ze zonder beroep is.

No responses yet

Comments are closed.