Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Print Print

Het boek: Beknopte Geschiedenis van het voormalige Sint Anna-Leen

Vandaag heb ik het boek Beknopte Geschiedenis van het voormalige Sint Anna-Leen, vlakbij de Oldehove te Leeuwarden ontvangen. Een prachtig oud boek uit 1860 geschreven door de toenmalige stadsarchivaris van de stad Leeuwarden. Het leest een beetje als een historische schelmen en oplichters roman. De schrijver is zeer partijdig en veegt de vloer aan met de van Echtens.

Het Sint Anna-Leen was, evenals 13 andere Lenen in Friesland, een uit de Middeleeuwen daterend kerkelijk Beneficium. Na de hervorming van 1580 werd de bestemming daarvan gewijzigd en werden daaruit beurzen "ter opleiding tot de studiën" bekostigd. In 1830 en opnieuw in 1857 werden er ernstige beschuldigingen geuit door de nazaten van ene Van Echten die aanspraak meenden te mogen maken op het Leen en de stad Leeuwarden beschuldigden van verduistering der bezittingen (of de renten daarvan). Door het Gemeentebestuur werd Eekhoff, als stadsarchivaris, daarop belast met een onderzoek naar de geschiedenis van het Leen. Hij wist de zaak (voor de stad bevredigend) op te helderen en kreeg daarna toestemming om de resultaten van zijn onderzoek te publiceren. Met 7 bijlagen, w.o. een Lijst van Beneficianten van 1582 tot 1774. Gedrukt bij Schierbeek, waar Eekhoff nog als bediende gewerkt had.

Ik was natuurlijk benieuwd of er enig verband is met onze familie. Tot nu toe blijkt dat nergens uit. Meerdere malen blijkt dat de betrokken uit dit boek zichzelf de naam van Echten gaven. Ook uit hun voornamen blijkt dat het geen familie was. Namen als Hans, Paul, Daniel komen niet voor in onze tak. Uitzondering is ene Douwe van Echten, die in 1674 luitenant werd. Douwe zien we als naam terugkomen bij Douwe Doekes van Egten (geb. 1839). Theoretisch zou het kunnen dat Jillert Klaesen van Egten een zoon is van deze Douwe of een ander familielid. Deze Douwe heeft bv een dochter gekregen die Aurelia heet. Zij zou natuurlijk Jillert Klaesen zijn moeder kunenn zijn… Maar erg aannemelijk is dat niet. De latere eigenaren of vermeende eigenaren kwamen vaak uit Oost-Friesland. Uit meerdere bronnen is tot nu toe gebleken dat onze tak van de familie echt uit Echten komt.

No responses yet

Comments are closed.