Weblog over de geschiedenis van de familie van Egten en StruikPosts RSS Comments RSS

Archive for the 'van egten' Category

Print Print

Arie van der Wolk

Arie van der Wolk Van Piet wist ik al dat Arie van der Wolk geboren moest zijn in Rotterdam. Het geboortejaar was ook bekend, 1907. Tot nu toe had ik echter nog niet de juiste informatie over de geboortedatum. Rotterdam heeft gelukkig nu ook steeds meer en meer gedigitaliseerd, zo ook de geboorteaktes. Op de website van het Rotterdams Archief, http://gemeentearchiefrotterdam.deventit.nl/ , vond ik de akte. Hij is geboren op woensdag 3 juli 1907 in de Vinkenstaat op nummer 86. Dat is in Noord Rotterdam, in de wijk Het Oude Noorden. Het huis is helaas afgebroken en vervangen door sociale woningbouw.

De 

De aangifte is gedaan door de verloskundige met twe gemeenteklerken als getuigen.

  Hierbij de complete tekst van de akte: No. 7062 Heden vijf juli negentien honderd zeven verschen voor mij, Ambtenaar van den burgerlijken stand van Rotterdam: Maria Louisa Wachter, huisvrouw van Jacob Bikkers oud negenenveertig jaren, verloskundige wonende alhier, die verklaarde, dat op drie juli dezes jaars, des voormiddags te zes uur, alhier Vinkenstraat nummer zesentachtig in hare tegenwoordigheid is geboren een kind van het mannelijke geslacht, uit Elsje Hoenderdos, zonder beroep, huisvrouw van Pieter van der Wolk, huisschilder, beiden wonende alhier welk kind zal genaamd worden Arie. Gedaan in tegenwoordigheid van Abraham Marinus Boogaerdt 't Hooft, oud zesendertig jaren, gemeenteklerk, wonende alhier en Nicolaas Gijsbrecht Hogendorp, oud vierentwintig jaren, gemeenteklerk, wonende alhier. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. ML Wachter    't Hooft Hogendorp

Comments Off on Arie van der Wolk

Print Print

Nationaal Archief en KB

Zaterdag 24 oktober

Vandaag weer eens na lange tijd in de KB en het Nationaal Archief

lezing ….militairen in de familie

legerplaatsten: Leiden tweede regiment artillerie en ook die in Nederlands Indië (staan ook in de Regerings Almanak dacht ik....)

tweede-regiment-veld-artillerie

Comments Off on Nationaal Archief en KB

Print Print

Jan Laurens Hendriks van Egten, zoon van Douwe Doekes van Egten

  In het Amsterdamse Archief ontdekte ik dat Doeke van Egten (Sr.) een broer had, Jan Laurens Hendriks van Egten. Dat betekend dat er naast onze tak nog er andere afstammelingen van Douwe Doekes bestaan. Ik ben begonnen om deze tak in kaart te brengen. Jan Laurens Hendriks trouwde op 27 mei 1896 met Hendrika Johanna de Vlieger. Hij was boekbinder. Hij kreeg 5 kinderen. Hieronder het parenteel van hem (alle nakomelingen). 1 Jan Laurens Hendrik van Egten is geboren op dinsdag 4 mei 1875 in Amsterdam, zoon van Douwe Doekes van Egten en Dina Adriana Cornelissen. Jan is overleden. Beroep:
    boekbinder    
Jan trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 27 mei 1896 in Amsterdam met Hendrika Johanna Vlieger, 20 jaar oud. Hendrika is geboren op maandag 27 maart 1876 in Amsterdam. Hendrika is overleden. Kinderen van Jan en Hendrika: 1 Jan Laurens Hendrik van Egten, geboren op woensdag 13 februari 1895 in Amsterdam. Volgt 1.1. 2 Hendrika Johanna van Egten [1.2], geboren op maandag 31 augustus 1896 in Amsterdam. Hendrika is overleden op maandag 17 april 1916, 19 jaar oud. 3 Willem Aris van Egten [1.3], geboren op dinsdag 5 oktober 1897 in Amsterdam. Willem is overleden op dinsdag 23 mei 1916, 18 jaar oud. 4 Willem Bernardus van Egten, geboren op zaterdag 22 juli 1899 in Amsterdam. Volgt 1.4. 5 Dina Adriana van Egten, geboren op donderdag 27 juni 1901 in Amsterdam. Volgt 1.5. 1.1 Jan Laurens Hendrik van Egten is geboren op woensdag 13 februari 1895 in Amsterdam, zoon van Jan Laurens Hendrik van Egten (zie 1) en Hendrika Johanna Vlieger. Jan is overleden. Jan trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 6 mei 1920 in Amsterdam met Wilhelmina Frederika Maria Visser_, 25 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op zaterdag 13 maart 1954 in Amsterdam. Wilhelmina is geboren op woensdag 26 september 1894 in Amsterdam. Wilhelmina trouwde later op zaterdag 8 januari 1955 in Amsterdam met Simon Prinsen (1888-1969). Kind van Jan en Wilhelmina: 1 Wilhelmina Frederika Maria van Egten, geboren op maandag 28 februari 1921 in Amsterdam. Volgt 1.1.1. 1.4 Willem Bernardus van Egten is geboren op zaterdag 22 juli 1899 in Amsterdam, zoon van Jan Laurens Hendrik van Egten (zie 1) en Hendrika Johanna Vlieger. Willem is overleden. Willem trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 19 oktober 1921 in Amsterdam met Geertje van Dijk, ongeveer 21 jaar oud. Geertje is geboren omstreeks 1900 in Kampen. 1.5 Dina Adriana van Egten is geboren op donderdag 27 juni 1901 in Amsterdam, dochter van Jan Laurens Hendrik van Egten (zie 1) en Hendrika Johanna Vlieger. Dina is overleden. Dina trouwde, 26 jaar oud, op woensdag 14 september 1927 in Amsterdam met Jacob Langereis, ongeveer 28 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1899. 1.1.1 Wilhelmina Frederika Maria van Egten is geboren op maandag 28 februari 1921 in Amsterdam, dochter van Jan Laurens Hendrik van Egten (zie 1.1) en Wilhelmina Frederika Maria Visser_. Wilhelmina trouwde met G J Fiene. In het Amsterdamse Archief kwam ik de nodige documenten tegen ver de familie. Zoals de aangifte van de diefstal van een fiets in 1944. De zoon, die ook Jan Laurens Hendriks heet, raakte deze kwijt op het Rokin.

12 responses so far

Print Print

Hr. Ms. Tromp

De laatste twee dagen was ik bij Sail 2010. Gezien de carierre van Doeke van Egten bij de marine extra leuk! Eén van de schepen die er lagen was de Hr. Ms. Tromp. Doeke had ook gediend op een fregat wat Tromp heette en wel de Zr. Ms Tromp. Hierbij een foto van de Hr. Ms. Tromp die aan de kop van het Java eliand lag aangemeerd.

De marine heeft ook een pagina over de geschiedenis van de Tromp. Ik verwijs hierbij daar naar: http://www.defensie.nl/marine/operationeel/schepen/hr_ms_tromp/geschiedenis Zie ook: http://nl.wikipedia.org/wiki/Atjehklasse http://nl.wikipedia.org/wiki/Kruiser

Comments Off on Hr. Ms. Tromp

Print Print

Doeke van Egten van “jongen” tot matroos 3e klasse bij de Marine van december 1879 tot april 1890

Via het bevolkingsregister in Amsterdam was ik er achtergekomen dat Doeke van Egten Sr. bij de marine was geweest en gevaren had op de Monitor Cerberus. Bij een bezoek van Cornelis van Egten, zoon van Wouter van Egten, kwam het verhaal voorbij dat Doeke mogelijk in Atjeh had gezeten. Kortom, genoeg reden om dit alles uit te pluizen!

Via de scheepsjournalen van deze boot vond ik zijn stamboeknummer, 20819. In het Nationaal Archief heb ik die onlangs in kunnen zien. En inderdaad, Doeke Sr. is enkele jaren in Atjeh geweest en heeft zelfs de medaille voor belangrijke krijgsverrichtingen gekregen. Als hij in Atjeh is spelen er net een aantal belangrijke zaken, zoals de uitbarsting van de Krakatau, de gijzeling van de bemanning van de Nisero, de start van de scheepsblokkade van Atjeh, en de stranding van de Zr. Ms Leeuwarden.

Hierbij de belangrijkste gegevens in een overzichtelijk schema:
31 december 1879 aangenomen te Amsterdam als jongen
1 april 1880 aan boord van Zr.Ms.Opleidingsschip Admiraal van Wassenaer. jongen / 11 maart 1882 lichtmatroos
10 april 1882 aan boord van Zeehond lichtmatroos
10 september 1882   Tromp lichtmatroos
7 februari 1883   Atjeh 1 november 1883 matroos 3e klasse
13 december 1883   Emma matroos 3e klasse
5 juni 1885   Bali matroos 3e klasse
23 oktober 1885   Koning matroos 3e klasse
22 november 1886 gerepatrieerd met het particulier stoomschip Prins van Oranje matroos 3e klasse
16 januari 1887 aan boord van Wachtschip Willemsoord matroos 3e klasse
1 mei 1887 aan boord van Wachtschip Amsterdam matroos 3e klasse
1 mei 1887 gedetacheerd aan boord van Brak matroos 3e klasse
29 oktober 1887   ? matroos 3e klasse
1 mei 1888 gedetacheerd aan boord van Brak matroos 3e klasse
21 oktober 1888   ? matroos 3e klasse
11 mei 1889 aan boord van Zr.Ms.Opleidingsschip Admiraal van Wassenaer. matroos 3e klasse
21 juni 1889 aan boord van Zr.Ms. rammonitor 1e klasse Matador matroos 3e klasse
21 juni 1889 aan boord van Zr. Ms. Monitor Cerberus matroos 3e klasse

Hij heeft in totaal meer als 10 jaar bij de marine gezeten. Aangenomen als "jongen" op 31 december 1879. Hij was toen nog maar 15 jaar oud. Op zijn 16 verjaardag ging officieel zijn contract in. Tot die tijd verbleef hij bij de Marine in Leiden.

Admiraal van Wassenaer in de haven van Amsterdam. Hij gaat aan boord van de Admiraal van Wassenaer om opgeleid te worden tot lichtmatroos. Dat is een matroos met de laagste rang. Een lichtmatroos krijgt aan boord een opleiding. Op 11 maart 1882 krijgt hij deze rang. Het fregat Zr.Ms. 'Admiraal van Wassenaer' te Amsterdam was het eerste opleidingsschip voor jongens. Het reeds in 1856 te water gelaten fregat was het eerste fregat met stoomvermogen van de Koninklijke Marine. In 1875 werd het verbouwd tot opleidingsschip op de Amsterdamse Rijkswerf, waar het schip ook een vaste ligplaats kreeg. Volgens plan werd aan boord van de 'Admiraal van Wassenaer' aan jongens een twee-jarige opleiding worden gegeven tot lichtmatroos bij de zeemacht. Het schip zal tot 1913 in gebruik blijven als opleidingsschip.

Na de Adminraal van Wassenaer gaat hij op 10 april 1882 over op de Zr. Ms instructiebrik Zeehond. De wikipedia weet te melden over de brik: "Een brik heeft twee vierkantgetuigde masten, aangevuld met stagzeilen. Achter de grote mast bevindt zich een langsscheepszeil, het brikzeil.

Op 10 september 1882 gaat hij over op de majestueuze schroefstoomschip der eerste klasse Zr. Ms. Tromp. Een boot die op stoom vaarde maar ook kon zeilen. Met deze boot vertrok Doeke naar Nederlands Indie. De Tromp bracht hem naar Onrust, een eiland bij Batavia.

Daar ging hij over op de Zr. Ms Atjeh, ook een schroefstoomschip der eerste klasse. Dit was een kruiser net als de Tromp (www.dutchvleet.nl: Uit het Marine Jaarboek 1898-1899: met een vaart van 10 knopen kon een afstand van 2000 mijl worden afgelegd. Als de snelheid verlaagd werd tot 6 knopen, dan werd de af te leggen weg het dubbele, namelijk 4000 mijl. Maar dan was de kolenvoorraad van 590 m3 wel opgestookt. ) In het Marine Museum in Den Helder staat een model van de Atjeh, evenals de Tromp een schroefstoomschip 1ste klasse met twee schoorstenen. In het Nationaal Archief heb ik het scheepsjournaal van de Atjeh gefotografeerd en ik ben deze nu aan het doornemen. Op de dag dat hij aan boord zou zijn gegaan volgens het stamboek op foto 163 kom ik inderdaad zijn naam tegen: “Uit de rolle Zr Ms. Tromp in die van Zr. Ms Atjeh Lichtmatroos D. van Egten” Dat is natuurlijk een mooi bewijs dat het stamboek klopt tot nu toe. Aan boord van de Atjeh is het leven in het begin vrij eentonig. Ze liggen meer dan een maand bij Onrust met dagelijk een zelfde programma. Schoon schip maken, tuigage lessen, exercitie met geweer, etc. Op de eerste week aan boord gaat Doeke in de fout en krijgt hij starfdienst: “Gestraft met 8 dagen strafdienst de licht matroos v. Echten, uitkijk zijnde van zijn post geloopen.” Zijn naam wordt foutief hier met ch geschreven. Ik zal het scheepsjournaal doornemen op meer bijzonderheden. Van mijn vader wist ik dat hij als jongen de uitbarsting van de Krakatau op zee had meegemaakt. Nu is daarvoor ook het bewijs geleverd. Hij is op 26 en 27 augustus 1883 aan boord van de Atjeh als de uitbarstingen plaatsvinden. Hij is dan voor de kust van Oleh-Leh de havenstad van Kotja Radja, hoofdstad van Atjeh. Hij is dan zo’n 2500 kilometer van de Krakatau, maar de ontploffing was tot in Australië te horen geweest. Nieuwsgierig als ik was heb ik gelijk die twee dagen van het scheepsjournaal bekeken, maar helaas wordt er niets over gemeld. Na de Atjeh gaat hij op 13 december 1883 over op de Zr. Ms. Koninging Emma. Grappig genoeg is dat het schip waar de overgrootvader van mijn partner ook op gevaren heeft, zo’n 15 jaar later. Over dit schip is best veel te lezen op Internet. Zie bv: http://www.veteranen-online.nl/maritiem/emma.htm Doeke Sr. is aan boord als de Emma op 7 maart 1885 de Zr. Ms Leeuwarden assisteerd die op een rif gelopen is voor de kust van Atjeh. Het fregat met stoomvermogen Zr.Ms. 'Leeuwarden' loopt voor de kust van Atjeh (Nederlands-Indië) op een rif. Na het overgeven van de inventaris, tuigage, artillerie, enz aan de assisterende schepen w.o. Zr.Ms. 'Koningin Emma', 'Borneo' en 'Kedirie' kan het schip op 11 maart weer worden losgetrokken. De 'Leeuwarden' wordt hierna gesleept naar het eiland Onrust en vandaar naar Soerabaja. Het schip wordt nog in datzelfde jaar, in september 1885, uit dienst gesteld en verkocht voor de sloop. “

Op 5 juli 1885 gaat hij over naar het schroefstoomschip 3e of 4e klasse Zr. Ms. Bali De laatste boot waar hij in Nederlands Indië dienst op doet is de Zr. Ms ramtorenschip Koning der Nederlanden. Hij wordt op 22 november 1886 gerepatrieerd naar Nederland met de prins van Oranje waar hij op 16 januari 1887 een tijdje op een wachtscip in Willemsoord zal verblijven.

Zijn volgende boot wordt de Brak waar hij op 1 mei 1887 aanmonsterd. Op dit schip zal hij twee jaar blijven om vervolgens op 11 mei 1889 nog een korte tijd terug te gaan naar het schip waar hij als jongen werd opgeleid tot lichtmatroos, de Zr. Ms Opleidingsschip Admiraal van Wassenaer.

Als laatste schip dient hij op de Zr. Ms Monitor Cerberus. Al staat in zijn stamboek dat hij op de Monitor matador zou gaan dienen. Wel vreemd dat zo’n stamboek er nog naast kan zitten. In ieder geval weet ik nu al dat hij zeker ook op de Tromp en de Atjeh heeft gezeten omdat ik dat heb gezien in de scheepsjournalen van de Atjeh. Hier nog enkele schermafbeeldingen uit het scheepsjournaal van de Atjeh, 7 febr. 1883 folio 168,:

Doeke komt aan boord van de Zr. Ms. Atjeh, 7 februari 1883

17 februari 1883

Gestraft met 8 dagen strafdienst de licht matroos v. Echten, uitkijk zijnde van zijn post geloopen.

Nog wat aantekeningen die ik moet uitwerken van de foto's die ik gemaakt heb van de scheepsjournalen: Foto: nationaal archief 29072010 deel2 97.jpg in die buurt Krakatau nationaal archief 29072010 deel2 169.jpg 21 februari 1883 nationaal archief 29072010 deel2 161.jpg start van 7 febr. 1883 start van Doeke aan boord van de Atjeh Op 163: Uit de rolle Zr Ms. Tromp in die van Zr. Ms Atjeh Lichtmatroos D. van Egten Op 165: Lichtm. Les in tuigage Lichtmatrosen: Exercitie met het geweer en theorie over het tuig Ook nog een onduidelijke mededeling over theorie in de batterij over exercitie, etc 161 t/m 166 ze zijn dan in Onrust. Zie ook de Wikipedia Koning = Koning der Nederlanden Op 167 17 februari 1883 Gestraft met 8 dagen strafdienst de licht matroos v. Echten, uitkijk zijnde van zijn post geloopen. Op 168 19 febr., vlaggen in top vanwege de verjaardag van de koning, Willem III Op 172 1 maart 1883 11:30 Vendu van plunje van inlandse deserteurs. 3:30 Uitbetaling van soldijen en maandgelden Benaming van Kruiser 1e klasse Atjeh, normaal stoomschip of schroef stoomschip genoemd.   Van een aantal schepen vond ik in Het Scheepvaartmuseum beschrijvingen. Ik heb er een PDF van gemaakt en plaats die hier: Marine schepen

9 responses so far

Print Print

Cornelis Krusemanstraat 46, 1 hoog, geboortehuis van mijn vader Edo van Egten

Na lang puzzelen ben ik er toch eindelijk achter waar mijn vader geboren is;  Cornelis Krusemanstraat 46, 1 hoog. Het stadsarchief heeft tegenwoordig woningkaarten online en daar vond ik inderdaad Doeke van Egten op nummer 46-I. Zelf dacht ik lange tijd dat het nummer 46 was omdat ik dat nummer gezien had op de gezinskaart.

Op de kaart zien we het volgende:

Op regel 1 zien we staan Egten van Doeke, geboortejaar '96. Bij M/V staat de gezinsindeling, 2 man en 1 vrouw. De 2e "man" is natuurlijk mijn vader, geboren op 30-11-1923. Ook Cornelia Boelmans, zus van Trientje Boelmans, heeft nog ingewoond bij het gezin. Bij haar staat er bij gekrabbeld, beh. zr. (behuwd zuster).  Schoonzuster zouden we tegenwoordig zeggen. Het gezin heeft daar gewoond vanaf 30-01-1923 (dat is een week na hun trouwdag 23-11-1923) tot 12-02-1926. Toen verhuisde ze op 12-02-1926 naar de Orionstraat 4 hs in Amsterdam Noord. Op die kaart zie ik weer dat het lijkt alsof ze daarna naar het Wognemerplantsoen 1 hs zijn verhuist, maar of dat zo is moet ik nog uitzoeken. Ik dacht dat ze van hier uit direct naar Leeuwarden waren verhuist.

Update 11 mei 2012. Na de Orionstraat is de familie inderdaad naar het Wognumerplantsoen 1 hs verhuist. En wel op 15 september 1927. De kaart is niet echt heel duidelijk maar hij klopt wel. Doeke van Egten zijn naam staat er niet maar wel zijn geboortejaar, 1896. Daarnaast klopt het aantal leden van het gezin 4M en 1V. En de verhuizing naar Leeuwarden klopt ook. Dat was op 20 februari 1930. Op zijn PTT dienststaat zien we dat per 1 maart 1930 Leeuwarden zijn standplaats wordt. De jongens van zijn dus alle drie op een ander adres geboren: Edo - Cornelis Krusemanstraat 46 - I Doeke - Orionstraat 4 hs Alko - Wognumerplantsoen (hoek Wognumerstraat) 1 hs Meer informatie over de woning kaarten op: https://stadsarchief.amsterdam.nl/archieven/archiefbank/indexen/woningkaarten/handleiding/index.nl.html dinsdag 3 augustus 2010 Vandaag ben ik uit mijn werk even wezen kijken bij dit adres. Het ziet er uit als een ruime bovenwoning, gelegen op een hoek. Er is al wel veel gerenoveerd, zo zijn de ramen duidelijk vernieuwd. Hieronder wat foto's.

 

 

 

 

20 responses so far

Print Print

Doeke van Egten sr. en de Zr. Ms. Monitor Cerberus

monitor-cerberus2

De monitor 2e klasse Hr.Ms. "Cerberus", afgemeerd aan een steiger achter het Centraal Station in Amsterdam. *

In het bevolkingsregister van de gemeente Amsterdam kwam ik tegen dat Doeke sr. aan boord van de Monitor Cerberus had gezeten. Een intrigeerende aantekening. Dat moest haast wel betekenen dat Doeke bij de marine had gezeten. Ik heb de persoonslijst van het NIMH gelijkt doorgekeken, maar helaas kwam ik hem daar niet tegen. Bij een voorouder van mijn partner en dochter, Pieter van der Wolk, had ik meer geluk gehad.... Van hem hadden ze zelf zijn "conduit boekje". Het NIMH zond me wel deze brief: Brief NIMH Vandaar dat ik het Nationaal Archief op zoek ben gegaan naar meer informatie over deze boot en de mogelijk aanwezigheid van Doeke van Egten aan boord. Ik had al gevonden dat er scheepsjournalen bestonden van het schip. Op te vragen via toegang 2.12.03 inv. nummer 880 en 881. In het boek van 1889 en 1890 kwam ik inderdaad zijn naam tegen! Ik wist dat hij waarschijnlijk op 4 april 1890 van boord was gegaan en ingeschreven werd in het bevolkingsregister van Amsterdam. Vandaar dat ik terug ben gaan bladeren. Als snel had ik beet. Hij bleek op 10 maart 1890 een straf gekregen te hebben van 5 dagen. "Gestrafd met 5 dg strafd. matr. 3. kl. D. van Egten. 20819" Staat er letterlijk. Strafd. Is waarschijnlijk strafdienst, want dat zie ik bij andere matrozen ook staan. Dit zijn zo van die feiten die gelukkig in het scheepsjournaal worden opgenomen!

omslag

5-dagen

Terug bladerend zie ik nog meer vermeldingen. Op 10 september 1889 is het weer raak. Samen met maar liefst 14 anderen krijg Doeke van Egten straf, 3 dagen strafdienst deze keer. Opgetekend door de man met een leesbaar handschrift, A. Stoppelaar.

3 dagen strafdienst (Small)

Ook aan het begin van het scheepsjournaal, bij het aan boord gaan van een nieuwe bemanning, op 21 juni 1889, staat hij vermeld. Hij is matroos 3e klasse met registratie nummer 20819.

d-van-egten (Small)

Nat Archief -kb 28-04-2010 203 (Small)

Een interessante passage over de Monitor Cerberus kwam ik tegen in: H.W. Lintsen (red.), Geschiedenis van de techniek in Nederland. De wording van een moderne samenleving 1800-1890. Deel IV. Delfstoffen, machine- en scheepsbouw. Stoom. Chemie. Telegrafie en telefonie. Walburg Pers, Zutphen 1993 Hierbij een citaat: "In april 1867 gaf de Tweede Kamer goedkeuring voor de uitvoering van de vlootvernieuwing met pantserschepen zoals door de commissie tot herziening van de kustverdediging was aanbevolen. De Marine plaatste bestellingen bij particuliere werven in Engeland en Frankrijk. Het was de bedoeling dat die eerste schepen op de Rijkswerf in Amsterdam zouden worden nagebouwd en de minister stuurde dan ook ingenieurs naar Engeland en Frankrijk om toezicht te houden op de bouw en tegelijkertijd het vak af te kijken. De eerste schepen die in Nederland werden gebouwd waren de rammonitors Cerberus en Bloedhond. Daarvoor werden de tekeningen van de door Laird geleverde Heiligerlee en Krokodil gebruikt. De NSBM leverde de complete machine-installaties voor deze twee schepen.80. Het derde schip dat de Rijkswerf te Amsterdam bouwde was het ramtorenschip Guinea, gemaakt naar het gewijzigd ontwerp van de Buffel die bij Napier in aanbouw was. Dit schip kreeg een machine van de Koninklijke Fabriek van Stoom en andere Werktuigen. De Cerberus was in januari 1869 gereed" Hieronder plaats ik nog een mooie serie afbeeldingen die ik van het schip heb gevonden met behulp van de zoekmachine Maritiem Digitaal en uit het Amsterdamse beeldarchief.

monitor-cerberus-kleur

monitor-cerberus-middelburg

monitor-cerberus3

monitor-cerberus-tekening

monitor-cerberus-tekening2

http://www.milwiki.nl/milwiki/index.php?n=Onderzoek.Art03 Zuster schip Monitor Adder http://beeldbank.amsterdam.nl/ http://www.maritiemdigitaal.nl/ * Datering: 8 november 1894 Herkomst: Stadsarchief; Fotoarchief Jacob Olie Jbz. Documenttype: foto Vervaardiger: Jacob Olie (fotograaf) Geografische naam: De Ruijterkade Afbeeldingsbestand: 10019A001201 Verder onderzoek in: Toegang 2.12.14: Stamboeken van Schepelingen Marine 1860 – 1901, inventarisnummers 503-533. Getypte naamklapper : 2.12.07 Bron: Infoblad 4 Nationaal Archief

3 responses so far

Print Print

Reglement schoolmeester Klaas Jilderts van Egten 1752

Ferwerd, Deel 4 Jaarrekeningen Invt.nr. 90 , jaren 1711-1755 119- Regelement schoolmeester Claas Jillerts pagina 1

In het kerkboek van Ferwert vond ik onlangs ook het reglement van schoolmeester Klaas Jilderts van Egten die in 1748 zijn vader als schoolmeester heeft opgevolgd. Ik las in die zelfde kerkboeken dat hij in het begin nog onder de hoede stond van mr. Claas Clasen, die zijn salaris incaseerde. In 1752, het jaar dt hij 21 zal worden, wordt hij ook echt "beëdigd" als schoolmeester. Het reglement komt in grote lijnen overeen met die van Jillert Claeses van Egten uit 1719. Zie hiervoor http://struik.vanegten.com/?p=229

 

 

 

Reglement volgens welke de Kerke en Schooldiensten in den Dorpe Ferwerd van de Schoolmr. Na desen zal worden waargenomen als volght

1. Dat de Schoolmr. Gehouden sal weesen op dat de openbare Godsdienst net soo veel meerder volmaaktheid mag worden verright sal de Schoolmr verpligt sijn voor het singen off orgel spelen den psalmen een Capittel uit de heilige Schrifterine aan de gemeente voor te leesen en het wel uit een gedeelte der selve als de predicant sal goed vinden. 2. Dat de Schoolmr gehouden sal sijn niet alleen voor en na de predicatiën op het orgel te spelen maar ook te singen als er niet kan gespeelt worden en voor de Catechesatien ook voor te Singen. 3. Dat de Schoolmr. De Jeugd, met alle vlijt en neerstigheid sal onderwijsen in het leesen en Schrieven Rekenen en Christelijke gebeeden als mede het Singen der Psalmen Davids en in Eerste beginselen in de Religie door Catechiseren. 4. Dat de Schoolmr de Schole dienst sal waarnemen het geheele Jaar door ’s daags, te weten, des morgens beginnende te Seeven Uur tot aan Neegen Uren en ellef Uren tot aan twee Uren en drie Uren tot aan vijf Uren, behalve Saterdaghs de halve dag en Sondaghs en andere heilige dagen. En op dat dit met te meer Succes en wenselijke voortgang der kinderen geschieden maghsal de Schoolmr verpligd sijn altijd op tijd en ureren in de scholle te gaan en blieven, en geen bee..nten (..) te versuimen sonder daar van kinsse aan de predicant gegeeven te hebben, en aan wien het ook vristaen (vrijstaan) sal met sijn kerkenraad, met de kerkvoogden, de schole te visiteren en naar de goede voortgang der kinderen te vernemen, so dijkwils (dikwijls) het haar E: (Eerwaarde) believen sal  

Ferwerd, Deel 4 Jaarrekeningen Invt.nr. 90 , jaren 1711-1755 119- Regelement schoolmeester Claas Jillerts pagina 1a 5. Dat de Schoolmr gehouden sal wesen de kinderen neerstig te Leeren als vooren geseit mits daar voor van yder kind soo onder de armedtaat off diaconie opligt sijnde en van welke ouders hi Schoolmr kan bekomen sal genieten, drie stuivers dog indien het van de olders niet is te bekomen het selve van de respe. Staaten voornt. (voornoemt) na voorgaende opstel en specificatie kan halen, dogh van andere kinderen Sez stuivers alle vierendeels Jaars. 6. Dat de Schoolmeester gehouden sal sijn de kinderen neerstig te Leren, als voren geseidt is, genietende van yder kindses stuivers in’t vierendel Jaars, dog van de kinderen onder de diaconie, of armenvoogden behooren sal hij geen schoolgeld hebben te Eijschen, ten ware dat de diaconie of armevoogden goed vonden dat sodanige een kind meer als een maal moest worden opgesegt, in welke gevalle de schoolmeester daar van sel genieten drie stuivers in’t Vierndeels Jaars.

Ferwerd, Deel 4 Jaarrekeningen Invt.nr. 90 , jaren 1711-1755 119- Regelement schoolmeester Claas Jillerts pagina 2

7. Dat de schoolmeester op het orgel goede opsigt sal moeten houden, en herstellen soo veel hij daar kinnisse van heeft. 8. Dat de schoolmeester op het Uierwerk nauwkeurig sal moeten passen dat het selve corect op sijn uier gaan magh. 9. Dat de schoolmr met sijn behulp des daags voor de pree(precies).. die daagen met de groote klok te twee uier sal moeten luiden, en op de dag van pradiken, ’s morgens te seven uier, en des middgs te twalf uier, en ’t gaarluiden met alle drie klocken als’t doenlijk is. 10. Dat de schoolmeester ghouden sal sijn ’t gehele jaar des morgens te luiden te weeten van den 1 november tot den 1 april des morgens preesys (precies) te drie uier en de andere maanden prreesys te vier uier. 11. Dat de schoolmeester gehouden sal sijn het gehele jaar door ’s morgens met de middelste klok te agt uier te luiden. 12. Dat de schoolmeester gehouden sal sijn het geheele jaar door ’s agtermiddags te twee uier te luiden. 13. Dat de schoolmeester gehouden sal sijn asl de son in Aries gaat (begin van lente)tot aan den 1 november te ses uier des avonds te luiden, en van die tijd tot den 20 maart des Avonds te agt uier soo wel des Sondags als andere dagen moeten geschieden.

Ferwerd, Deel 4 Jaarrekeningen Invt.nr. 90 , jaren 1711-1755 119- Regelement schoolmeester Claas Jillerts pagina 3

 

14. Dat de schoolmeester gehouden sal sijn voor de preedicatien de text en psalm van de preedicant te halen, en deselve aan de leijen in de kerk te schrieven off te setten. 15. Dat de schoolmeester gehouden sal sijn asl het versogt word, de kereke Bijbel naa het eindigen van de Godsdienst, in het huis van de preedicant te brengen, en ten tijden der preedicatien daar weder uit te halen. 16. Dat de schoolmeester niet sal vermogen de huwelijxe geboden aan te schrieven sonder als voren daar van kinsse aan de preedicant gegeven te hebben. 17. Dat de Schoolmr. Gehouden sal sijn neerstig opsigt te houden op het kerkhof op dat door het geduierig loopen der kinderen, de graven niet vertreeden, de glasen van de kerk niet ingeworpen worden, nog Eenige andere onordentelijkheeden worden gepleegt, en dat van luiden (lieden) buiten sijn opsigt bi de Heer Grietman aan te geven, dogh van kinderen onder sijn opsigt bij de preedicant en kerkeraad, en kerkvoogden. 18. Dat de Schoolmr. Gehouden sal weesen alle maanden de kerke de preedicants stoel het viercant de Heere stoelen en voorts de banken uit te veegen, de glasen te stofferen, en voorts de stoelen weeder te setten in haar ordre.

 

Ferwerd, Deel 4 Jaarrekeningen Invt.nr. 90 , jaren 1711-1755 119- Regelement schoolmeester Claas Jillerts pagina 4 3 febr 1752

19. Voor welke dienst op vooren staande art.len hij schoolmeester sal genieten een Jaarlijkse tractement van hondert en sestig Car. Guldens alle half jaaren bij hem van de kerkvoogden op te haalen, van nieuwe Ligtmus 1752 in te gaan als mede vrije wooninge en gebruik van de Scholehuisinge en Hovinge Cum annexis 20. Welke bovenstaande artikelen ik onderschreven aanneme en belove punctuelijk na te komen bereid sijnde bij wandevoir van sulx mij de vermaninge en bestraffinge en Censure van de preedicant kerkenraad en de kerkvoogden goedwillig te sullen onderwerpen tot bevestinge van welk alles ik sulx met mijn gewoonlijke hand hebbe verteekent. Actum Ferwert Deses 3e Febr 1752

3 responses so far

Print Print

De details uit de papieren rond het overlijden van Mr. Jillert van Egten

van Egten-costerie-ferwerd

Costerie te Ferwert, het woonhuis van Mr. Jillert van Egten. Foto Johannes van Dijk.

De twee stukken die ik recent online heb gezet rond het overlijden van Mr. Jillert van Egten geven een bijzondere inkijk in zijn leven. Beiden zijn afkomstig uit het familie dossier 318-14  van Egten. Dit dossier ligt in de Tressoar te Leeuwarden en bevat meerdere brieven en stukken van de familie van Egten uit de 18 eeuw. De inventarisatie die op 24 juni 1748 van zijn woning is gemaakt geeft een prachtig beeld over de spullen die hem omringden. Ook krijgen we een idee hoe het huis waarin hij woonde eruit moet hebben gezien van binnen.

kaart-costerie-Ferwerd-26-kl

Locatie van de Costerie, nr 26 op de kaart

In de inventarisatie lijst wordt alles genoemd wat enige waarde heeft. Daar valt ook kleding onder, zo zien we dat hij bv. een hemdrok, een camisool (..een soort broek..), stram hozen, handschoenen, etc had. Ook had een aantal zaken van waarde, zoals een uurwerk, waarschijnlijk een gouden horloge waar een jaar later sprake van is. Opvallend is dat hij vooral veel financiële bezittingen had. Bouland (landbouwgrond), griede (grasland) en obligaties. Ook in contanten had Jillert nog best wat in huis. Gouden ducaten, daalders, etc. In totaal  een waarde van 81 Carolus Gulden. Een dukaat was een gouden munt van 3,5 gram. Die had toen een waarde van 5 Carolus Gulden en 5 stuivers. Ook Carolus gulden is een gouden standaard. De gulden is onderverdeeld in 20 stuivers. Die stuivers zijn weer onderverdeeld in 16 penningen. Vandaar dat we steeds bedragen zien die ongebouwd zijn uit drie getallen en dat de ducaten in de inventaris van Mr. Jillert op 26 – 5 – gewaardeerd wordt. Nog wat opvallende zaken: - Mr. Jillert van Egten is hertrouwd na het overlijden van zijn eerste vrouw met Ynske Jans. De naam was ik al eerder tegengekomen in de obligaties die in het dossier zitten. jillert van egten en ynske jans Zo zien we bv dat Jillert op 23 juli 1738 een bedrag van 100 gulden van haar leent in de vorm van een obligatie. Daarin staat dat Ynske Jans weduwe is van Harmen Jans. De eerste vrouw van Jillert (Romkien Tjalles) is waarschijnlijk midden jaren 30 overleden. In een brief vanuit Groningen noemt zoon Claas Ynske ook moeder. - De overlijdens datum van Mr. Jillert ligt ergens tussen 20 mei 1948 en 24 juni 1748. Op 20 mei tekent hij nog een huurcontract met Buwe Minnes en Acke Jarigs. Ze huren een stuk landbouwgrond onder Blija van hem. Op 24 juni wordt de inventarislijst opgemaakt - Een vriend en zelf ook schoolmeester Claas Claasen uit Lekkum is voogd over de minderjarige kinderen: “Claas Clasen, schooldienaar tot Lekkum in qt. Als geauthoriseerde curator over Claes en Antje Jillerts van Egten, alle kinderen van Wl. Hun vader Jillert van Egten.” - In het document over de afrekening rond het overlijden van Mr. Jillert gaat het met name om de positie van Ynske Jans. Uit alle berekeningen blijkt eigenlijk alleen hoeveel haar deel van de erfenis was, niet hoeveel de kinderen kregen. Tot slot wil ik Johannes van Dijk bedanken voor de mooie foto van het huis van Mr. Jillert van Egten. Zie ook: Het leven van Jillert Claesen van Egten: http://struik.vanegten.com/?p=226 Afbeelding van een gouden ducaat: http://www.teylersmuseum.eu/index.php?item=68&i_id=2118&lang=nl

Comments Off on De details uit de papieren rond het overlijden van Mr. Jillert van Egten

Print Print

Afrekening rond overlijden Mr. Jillert van Egten, bijna een jaar later, april 1749

ondertekening-1749

Op heden den 17 April 1749 hebben wij Ynske Jans wed: Mr.   J van  Egten te Ferwert ten eenne Mr. Claas Clases in qlt. Als curator over Claas en Antje Jellerts van Egten Tjalling Noteboom als man en voogd over mijn huisvrouwe Sijke Jellerts van Egten en Jacob Verhoek als man en voogd over mijn huysvrouw Claaske Jellerts van Egten erfgenamen van WL Mr Jellert van Egten ter anderen zijde goedgevonden te treden tot uitvinden en opmaken van Gedte Ynske Jans competentie wegens inbreng bij haar Ovl man Mr Jellert van Egten, so ist dat seggen dat Ynske Jans volgens een opgemaakte staat ten inventaris den 24 juni 1748 hier voor compenseert een soa (somma) van 2631-6-4 In vermindering van welz (..) toen der tijd Ynske Jans  heeft ontvangen volgengs twee uitgedrukte obligatien samen   460 -:- Dus toen resterende was een soa van    2173-6-4 In desen soa was Mr. Jellert van Egten te quade aan Ynske Jans gedagt volgens twe aparte obligatie een soa van vierhondert Car. Gld.  400 -:- Welke beyde obligatien onder ged te    Ynske jans berustende zijn dus nog competeerde (rechtens toekomend) aan geld    1771-6-4 Hier boven competeerde Ynske Jans nog van uitren op beijde obligatien te quade tot de trouwdag tussen Ynske Jans en mr. Jellert van Egten 5-10 Alsmede nog wegens een rekeninge (..) uit Ynske Jans competentie gevalideert aan Claas Claasen te Ferwert 6-6 11-16 1783-3-4 Transport Waar te boven Ynske Jans competeert volgens onderling accoord wegens uitren van Ged te soa sedert den sterfdag van Wl Mr. Jellert van Egten  genomen op 62-5- Te samen    1845-7-1 Hier bijgenomen bovenstaande twee obligatien ten laste van Mr. J. van Egten om ten profijte van Ynske Jans leggende tot 400-:- Waarbij de intrest gerekend tot dato te soa van 911 Dus         3356- 7-4 In betalinge heeft Ynske Jans genoten 1 De coopschatten der verkogte landen ten soa van twee duisent agt en tagtig Car. Gld agtien St. 12 penn.   2088-18-12 2 volgens conventie van enige penn onseker hoeveel die bij de sterfdag van Wl Mr. J. van Egten onder Ynske Jans berustende waren 8-8-8 3 een gouden horloge in acte van inbreng is genomen en nu bij Ynske Jans weder ontvangen tot        14-:- 4 nog aan geld een soa van 45 -:- Door de heer Albarda betaalt uit de boelpenn 2156 -7-4             100-:- Blijvende dus op dato de rest een hondert Car. Gld 100-:- Van welke hondert Car. Gld Ynske Jans een obligatie ten last van Jellert van Egten leggende onder haar berustende heeft behouden waar de uitren sullen lopen van dato deses volgens den inhout dies   In kantlijn: Nr: Deze 100 gulden is voldaan en betaalt als op den 22 april en 19 mei 1749 en dus de obligatie ongelost en verhandigd Aldus gedaan en gebesoigneert (zorg dragen voor) bij ons onderget. Partijen hier voren gemelt en verklaren wedersijds in desen volkomen genoegen te nemen nemende aan alkander geen verder aanspraak te sullen doen in of buiten regte en sulks alles onder verbandt onder en geen uitgesonderde goederen onse gewone vertekeningen en die van de ..eerts J. Albarda en de gesw clerq J. Stikkersma also getuigen actum Ferwert. Was getekend K. Klasen Tjalling Noteboom Jacob Jans Verhoek Ynske Jans J. Albarda J. Stikkersma 1749   De getallen staan voor guldens – stuivers – penningen Te quade = schuldig zijn  
 
 
 
 
 
 

9 responses so far

« Prev - Next »